poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Manufaktura Piwa Wódki i Wina złoży do sądu wniosek o restrukturyzację

Michał Sadrak | 07 sierpnia 2023
W odpowiedzi na wnioski wierzyciela o sanację i upadłość alkoholowy holding zamierza uruchomić postępowanie o zatwierdzenie układu.

Z powodu narastających problemów płynnościowych MPWiW i Tenczynek Dystrybucja, które pozyskiwały finansowanie między innymi z obligacji i pożyczek społecznościowych, chcą uzyskać sądową ochronę przed wierzycielami. Zamierzają w tym celu uruchomić postępowanie o zatwierdzenie układu, co do zasady będące najłagodniejszą formą sformalizowanej restrukturyuzacji.

- Podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku do sądu o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami dla Manufaktury Piwa Wódki i Wina oraz Tenczyńskiej Dystrybucji. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego aktywa grupy MPWiW będą chronione przez sąd przed próbami rozparcelowywania ich w ramach odrębnych postępowań wszczynanych przez wierzycieli – powiedział Janusz Palikot, cytowany przez ISBnews.

Składany przez MPWiW wniosek ma być wprost odpowiedzią na działania wierzycieli alkoholowego holdingu Janusza Palikota.

- Wczoraj jeden z inwestorów spółek Palikota złożył wniosek o postępowanie sanacyjne + jednocześnie wniosek o upadłość. W odpowiedzi zarząd MWPiW złożył wniosek o postępowanie o zatwierdzenie układu – poinformował w piątek wieczorem Marek Maślanka, jeden z inwestorów alkoholowego holdingu, który od pewnego już czasu angażował się w działania naprawcze wobec MPWiW.

W czerwcu dwukrotnie (tu i tu) pisaliśmy o opóźnieniach Manufaktury z płatnościami odsetkowymi od obligacji. A to tylko niewielka część płynnościowych problemów alkoholowej grupy. By wspomnieć, że należący do niej Tenczynek Dystrybucja przestał płacić odsetki od pożyczek, które w przeszłości zaciągnął w ramach finansowania społecznościowego, pozyskując około 38 mln zł.

MPWiW ma obecnie około 21,9 mln zł zadłużenia z samych tylko obligacji, których terminy wykupu przypadają na przyszły rok. Większość emisji, jeśli nie wszystkie, prowadzone były przez Prosper Capital DM, któremu KNF cofnęła w tym roku zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych.

O ryzyku związanym z wysokim zadłużeniem MPWiW (obligacje, pożyczki i weksle), a także wysokimi zobowiązaniami warunkowymi (umowy opcyjnie dla części akcjonariuszy) pisaliśmy na łamach Obligacje.pl w maju 2022 r., podczas publicznej oferty papierów dłużnych spółki.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium