sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Alior Bank przedłużył obowiązywanie programu emisji obligacji

msd | 18 października 2023
Bank wydłużył okres obowiązywania wartego 5 mld zł programu emisji do końca 2028 r. Równocześnie zrezygnował też z obowiązku prospektowego dla emisji na krajowym rynku.

Maksymalny termin zakończenia pochodzącego z 2019 r. wieloletniego programu został przesunięty z 5 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Ponadto, w wyniku przyjętych zmian, oferty prowadzone na polskim rynku nie będą już wymagać od banku publikacji prospektu.

Pozostałe założenia wartego 5 mld zł programu nie uległy zmianie, co oznacza, że bank nadal może emitować w jego ramach zwykłe obligacje, jak i dług MREL-owski oraz podporządkowany.

Do tej pory Alior Bank przeprowadził tylko jedną emisję w ramach pochodzącego z 2019 r. programu. W czerwcu tego roku uplasował trzyletnie senioralne nieuprzywilejowane papiery o wartości 400 mln zł, zobowiązując się płacić za nie WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. marży. I choć oferta prowadzona była na podstawie prospektu emisyjnego, jej adresatami byli wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

Obok niedawno wyemitowanych papierów SNP, na warszawskiej giełdzie notowane są także cztery serie podporządkowanego długu Aliora, w tym trzy pochodzące jeszcze z czasów, gdy nominał tego typu papierów mógł bez przeszkód znajdować się na poziomie tysiąca złotych (przy czym, jedna z nich znajduje się tylko na rynku hurtowym BondSpot). Najkrótsze z nich – ALR0524 – kwotowane są w środę rano na 100,67/100,85 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst