środa, 27 maja 2020

Newsroom

Alior Bank zapowiada przedterminowy wykup obligacji

msd | 04 października 2019
Bank dokona wcześniejszej spłaty podporządkowanych obligacji ALR1022 o wartości 80 mln zł. Giełdowy obrót papierami zostanie zawieszony w przyszłą środę.

Warte 80 mln zł obligacje ALR1022 to podporządkowany dług, wyemitowany w 2014 r. przez Meritum Bank, który został później przez Aliora przejęty.

Do przedterminowego wykupu papierów dojdzie 21 października, zaś 9 października ich notowania zostaną zawieszone.

Jak podano, bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji. To warunek konieczny, gdy banki chcą przedterminowo spłacić podporządkowane obligacje, z których wpływy zaliczono wcześniej do funduszy uzupełniających.

Obligacje ALR1022 notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Na giełdzie notowanych jest łącznie 10 serii podporządkowanego długu Alior Banku, w tym trzy serie pochodzące z ofert publicznych. Papiery ALR0522 i ALR0524 rynek wycenia odpowiednio z 3,44 i 2,11 proc. rentowności brutto, jeśli przyjąć, że bank będzie chciał przedterminowo wykupić obie serie w 2021 r. Trzecia seria pochodząca z emisji publicznej – ALR1225 – charakteryzuje się natomiast znacznie niższą płynnością, ponieważ nominał każdej obligacji to 400 tys. zł.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje