sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

AOW Faktoring planuje zwiększyć zadłużenie w 2022 r.

msd | 01 kwietnia 2022
Częstochowska spółka powoli wraca do budowania masy, co wiązać się będzie ze wzrostem zapotrzebowania na kapitał obcy w 2022 r. Niedawna emisja obligacji nie musi więc wyczerpywać jej apetytu na dług.

Pomimo 8,5-proc. wzrostu wartości wykupionych faktury (do 152 mln zł), przychody AOW Faktoring, na które składają się prowizje i inne usługi, spadły o 15 proc. r/r do 4,7 mln zł w 2021 r. Spółka tłumaczy to jednak tym, że do wzrostu obrotów doszło dopiero w drugiej połowie minionego roku, czego efekty w przychodach widoczne będą z opóźnieniem. Jak na razie, w miarę lekka struktura kosztowa pozwoliła AOW zachować około 50-proc. rentowność zysku operacyjnego, stąd przy niższych przychodach wyniósł on 2,34 mln zł w 2021 r. wobec 2,78 mln zł rok wcześniej. Spadek kosztów finansowych i podatku dochodowego przełożyły się z kolei na zamknięcie minionego roku z 0,73 mln zł zysku netto wobec 0,79 mln zł rok wcześniej.

Wzrost apetytu na ryzyko i zwiększenie faktoringowych obrotów skutkowało natomiast osiągnięciem 2,9 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych (rok wcześniej redukując faktoringowy portfel AOW miało 7,7 mln zł dodatniego cash flow operacyjnego). Spółka sfinansowała to wzrostem zadłużenia, przede wszystkim poprzez zastąpienie wartych 5 mln zł papierów nowymi obligacjami na 10 mln zł. Finalnie zobowiązania odsetkowe AOW wzrosły w ubiegłym roku o 4,2 mln zł do 30,9 mln zł. Tak samo zmienił się dług netto, kończąc rok na poziomie 30 mln zł. Stanowił on więc 1,39x kapitałów własnych (1,22x rok wcześniej), co nadal pozostawało wartością poniżej przedpandemicznych poziomów (średnio ok. 1,8x w latach 2017-2019).

Z 0,95 mln zł gotówki w grudniu AOW wykazywało natomiast 3,3 proc. płynności natychmiastowej wobec 4,9 proc. pół roku wcześniej i 3,9 proc. przed rokiem. Było to oczywiście niewiele, co jednak w przypadku częstochowskiej spółki nie jest nowością. Poniekąd to też pewna cecha charakterystyczna dla jej biznesu, gdzie następuje wysoka rotacja aktywów, a zbudowanie odbudowanie poduszki płynnościowej może być po prostu kwestią decyzji o zaprzestaniu przyjmowania kolejnych faktur do wykupu. Akurat w tym przypadku prawdopodobnie nie było to nawet konieczne, ponieważ trzy tygodnie po zamknięciu 2021 r. AOW wyemitowało obligacje o wartości 10 mln zł, z czego część rozliczono potrąceniem wierzytelności z wygasających lada moment obligacji AOW0422. 

Za trzy tygodnie faktoringowa spółka musi spłacić pozostałe 3,14 mln zł papierów AOW0422, a w październiku czeka ją jeszcze spłata obligacji za 3,25 mln zł. W połączeniu z zapowiadanym wzrostem obrotów (w tym uruchomieniem mikrofaktoringu online) może to oznaczać, że na styczniowej emisji AOW bynajmniej nie poprzestanie.

Wygasające w tym roku papiery AOW0422 i AOW1022 sprzedający kwotują kolejno na 100,2 i 100,5 proc. nominału. Najdłuższa znajdująca się w obrocie seria AOW0424 jest z kolei wyceniana na 95,5 proc., ale to akurat papiery stałokuponowe (6 proc. odsetek rocznie; 8,3 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst