środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

AOW Faktoring wyemituje nowe obligacje

msd | 18 listopada 2022
Częstochowska spółka zamierza ubiegać się o 10 mln zł z emisji trzyletnich papierów dłużnych, które docelowo trafią do obrotu na GPW.

Jak na razie, AOW Faktoring nie ujawnia kuponu oferowanego inwestorom w nowej emisji. W ostatniej emisji, przeprowadzonej w styczniu tego roku, było to WIBOR 3M plus 5,1 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty, ale z okresową amortyzacją połowy kapitału po dwóch latach od przydziału długu.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji AOW z ostatecznymi terminami wykupu w kwietniu 2024 r. i styczniu 2025r. Krótsza seria ze stałym kuponem (6 proc.) wyceniana jest w piątek na 88,5 proc. wartości nominalnej, co daje 15 proc. rentowności. Zmiennokuponowe papiery AOW0125 kwotowane są natomiast na 91,25/99,20 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje