czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

AOW Faktoring zapowiada emisję obligacji

msd | 27 grudnia 2021
Spółka chce pozyskać do 10 mln zł z emisji trzyletnich papierów serii P, które w przyszłości trafią do obrotu na Catalyst.

AOW Faktoring na razie nie zdradza wysokości oferowanego oprocentowania. Trudno natomiast liczyć na powtórzenie warunków z kwietnia, gdy częstochowska spółka uplasowała trzyletni dług oprocentowany na stałe 6 proc. rocznie (w przeszłości przy zmiennokuponowych papierach AOW decydowało się zwykle na 4,7 lub 5 pkt proc. marży ponad WIBOR). 

Docelowo emitowane przez AOW papiery serii P trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się obecnie trzy starsze emisje spółki, w tym dwie wygasające w przyszłym roku (5 mln zł w kwietniu i 3,2 mln zł w październiku).

Uplasowane w kwietniu tego roku stałokuponowe papiery AOW0424 sprzedający kwotuje na 99 proc. nominału (6,37 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje