niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Arche ubiega się o 21,5 mln zł z publicznej oferty obligacji

msd | 11 marca 2024
Dewelopersko-hotelowa spółka proponuje trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne, dla których wysokość marży zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu.

W adresowanej głównie do inwestorów indywidualnych emisji Arche proponuje między 4,0 a 4,4 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Przy czym, ostateczna wysokość marży – wzorem instytucjonalnych emisji – podlegać będzie ustaleniu w oparciu o proces book building’u. Spółka sięgnęła więc po rozwiązanie bodaj niestosowane wcześniej w publicznych ofertach na podstawie prospektu lub memorandum (Arche korzysta z tej drugiej formy, pozwalającej pozyskać do 5 mln euro rocznie). 

Niezależnie od trzyletniego okresu spłaty, spółka będzie miała prawo do przedterminowego wykupu długu po upływie roku od emisji. Z kolei wyjściowa marża będzie mogła zostać podwyższona o 0,75 lub 1,5 pkt proc., gdyby skonsolidowany dług netto Arche przekroczył odpowiednio 1,0x lub 1,2x kapitałów własnych. Lecz naruszenie już pierwszego progu byłoby też równoznaczne ze złamaniem warunków emisji.

Warta do 21,5 mln zł oferta potrwa do 22 marca. Zapisy w niej przyjmowane są od 1 tys. zł (jednej obligacji), a ich zbieraniem zajmuje się Michael/Ström DM, który w przypadku inwestorów indywidualnych pobierze 0,25 proc. prowizji, naliczanej od wartości nominalnej obligacji objętych formularzem zapisu.

Pozyskane z nowej emisji środki dewelopersko-hotelowa spółka zobowiązała się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Wstępną alokację papierów Arche przewidziano na 26 marca, a dzień ich emisji powinien wypaść 2 kwietnia. W przyszłości obligacje powinny trafić do obrotu na GPW, gdzie notowane są cztery starsze serie długu spółki z terminami spłaty w latach 2024-2026.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Arche S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje