piątek, 18 września 2020

Newsroom

Archicom zapowiada wzrost sprzedaży

msd | 12 lutego 2020
Wrocławski deweloper postawił sobie za cel sprzedaż pomiędzy 1,5 a 1,7 tys. mieszkań w 2020 r. i rozpoznanie w przychodach 1,4-1,6 tys. lokali.

Wyznaczony na ten rok cel sprzedażowy jest od 3 do 16 proc. wyższy od kontraktacji zrealizowanej w 2019 r., gdy zawarto z klientami 1462 umowy. Aczkolwiek przypomnijmy, że początkowo Archicom planował sprzedać między 1300 a 1600 lokali w 2019 r., co później zaktualizowano na 1400-1500.

Nieco lepiej wypaść w tym roku ma też liczba zawartych aktów notarialnych, czyli mieszkań rozpoznanych w przychodach. Archicom planuje, że wyda klientom około 1400-1600 lokali wobec 1382 w 2019 r. (pierwotny plan zakładał 1500-1600, co później zaktualizowano na 1300-1350).

Zaudytowane wyniki finansowe za 2019 r. Archicom poda 7 kwietnia.

W ubiegłym tygodniu deweloper uplasował warte 90 mln zł dwuletnie papiery dłużne, na które popyt inwestorów sięgnął 173 mln zł. W zamian za skrócenie okresu spłaty o połowę względem poprzednich emisji, Archicom obniżył marżę do 2,45 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Nowa emisja jeszcze nie trafiła na Catalyst, gdzie notowane są trzy starsze serie długu dewelopera, w tym jedna wygasająca już w marcu (49,5 mln zł).

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje