środa, 27 stycznia 2021

Newsroom

Arctic Paper nadal zapowiada uproszczenie struktury zadłużenia

msd | 13 stycznia 2021
Banki przedłużyły spółce warte około 109 mln zł limity o dodatkowy miesiąc, do 28 lutego. Ta zapewnia, że nadal pracuje nad refinansowaniem.

Banki, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, przedłużyły Arctic Paper limity kredytowe na 19,8 mln euro oraz 20 mln zł z 31 stycznia do 28 lutego. Spółka tłumaczy to wciąż trwającymi pracami nad refinansowaniem zadłużenia.

„Spółka nadal pracuje nad możliwościami uproszczenia obecnej struktury zadłużenia grupy oraz dalszą optymalizacją warunków i obniżenia kosztów jego obsługi. Ewentualna decyzja o realizacji procesu refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie wynikami przeprowadzanych rozmów z potencjalnymi partnerami i analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym” – wyjaśnił Arctic Paper.

Podobny komunikat spółka opublikowała także w październiku przy okazji ówczesnego przedłużenia dostępności kredytów o trzy miesiące, właśnie do końca stycznia.

Obok konieczności rozliczenia z bankami, 1 marca Arctic Paper musi też zamortyzować 8,3 mln zł obligacji ATC0821, a 31 sierpnia wykupić pozostałe 50,2 mln zł. Aktualnie papiery kwotowane są na 99,9/100,49 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Arctic Paper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje