wtorek, 09 marca 2021

Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

  Obligacje:

  • ATC0821

   ATC0821

   Seria: A
   ISIN: PLARTPR00038
   Rynek: GPW ASO, BS ASO


   Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

   Począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy obligacje będą amortyzowane po 83 zł co pół roku, co każdorazowo będzie powodowało obniżenie wartości nominalnej jednej obligacji.

   W pierwszym okresie odsetkowym marża wynosi 3,25 pkt. proc., ale w kolejnych będzie uzależniona od wskaźnika dług netto/EBITDA wg poniższego schematu:

   • >3,0x - 3,25 pkt. proc.
   • >2,5x<=3,0x - 3,05 pkt. proc.
   • >2,0x<=2,5x - 2,85 pkt. proc.
   • <=2,0x - 2,65 pkt. proc.

   Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która może wynieść od 1,6 proc. do 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


   Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

   • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,5x (warunki emisji dopuszczają możliwość jednorazowego przekroczenia tego poziomu, jednak nie powinien przekroczyć 4,0x) (UWAGA: warunki emisji uległy zmianie - szczegóły),
   • emitent wypłaci dywidendę przy wskaźniku dług netto/EBITDA na poziomie równym lub wyższym 2,0x.

  Artykuły:

  • Grupa Arctic Paper miała wstępnie 271,4 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

   ...skonsolidowane przepływy operacyjne producenta papieru spadły w ubiegłym roku o 38,2 proc. r/r do 211,5 mln zł. Dla obligatariuszy to już odległa historia, bo w najbliższy poniedziałek przypada – ustalony przez spółkę – przedterminowy wykup papierów ATC0821. Według wstępnych danych, zeszłoroczne przychody grupy Arctic Paper spadły o 8,7 proc. r/r do 2,85 mld zł, z czego wypracowano 158,2 mln zł zysku operacyjnego i 103,6 mln zł zysku netto (spadek kolejno o 17,3 oraz 16,9 proc. r/r). Na poziomie cash ...
  • Arctic Paper przedterminowo spłaci obligacje

   Arctic Paper przedterminowo spłaci obligacjeProducent papieru zapowiada przyspieszenie spłaty wartych 58,5 mln zł papierów dłużnych ATC0821 o sześć miesięcy. Termin wcześniejszego wykupu obligacji ustalono na 1 marca. Pierwotnie tego dnia Arctic Paper miał spłacić 8,3 mln zł kapitału w ramach okresowej amortyzacji. Spółka zdecydowała się jednak na wykup wszystkich pozostających w obroc...
  • Arctic Paper negocjuje z bankami pozyskanie nowego finansowania

   Arctic Paper negocjuje z bankami pozyskanie nowego finansowaniaObok środków na spłatę starszego zadłużenia, w tym wygasających w sierpniu obligacji ATC0821, producent papieru chce też pozyskać nowe finansowanie dla bieżącej działalności. Prowadzone przez spółkę negocjacje dotyczą nie tylko refinansowania zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji oraz faktoringów, ale także pozyskania do 300 mln zł noweg...
  • Arctic Paper nadal zapowiada uproszczenie struktury zadłużenia

   ...at spółka opublikowała także w październiku przy okazji ówczesnego przedłużenia dostępności kredytów o trzy miesiące, właśnie do końca stycznia. Obok konieczności rozliczenia z bankami, 1 marca Arctic Paper musi też zamortyzować 8,3 mln zł obligacji ATC0821, a 31 sierpnia wykupić pozostałe 50,2 mln zł. Aktualnie papiery kwotowane są na 99,9/100,49 proc. nominału (bid/ask).
  • Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2020)

   ...emysł spowodowane były niewielkimi wzrostami cen. W pierwszym z nich drożały dwie z trzech serii obligacji – MCF0222 o 1,1 proc. oraz MCF1121 o 0,4 proc. Obydwie wyemitowane przez MCI.PrivateVentures. Z kolei w segmencie Przemysłu 2 serię podrożały: ATC0821 (+0,3 proc. m/m) i KGH0629 (+0,1 proc.), z czego to ZDM zmienił się mocniej dla obligacji Arctic Paper (-30 pb.). Jeśli chodzi o wzrosty ZDM, to były one relatywnie niewielkie i nie wiązały się z jakimiś istotnymi zmianami cen na poszczególnych ser...
  • Obligatariusze Arctic Paper nie postawią długu w stan wymagalności

   Obligatariusze Arctic Paper nie postawią długu w stan wymagalnościPodczas środowego zgromadzenia obligatariusze papierów ATC0821 jednomyślnie głosowali za zrzeczeniem się uprawnień wynikających z naruszenia przez spółkę kowenantu dług netto/EBITDA. Obecni na zgromadzeniu obligatariusze reprezentujący 93,13 proc. praw z wartych 83,4 mln zł papierów serii A zgodzili się odstąp...
  • Arctic Paper zwołuje zgromadzenie obligatariuszy po naruszeniu kowenantów

   Arctic Paper zwołuje zgromadzenie obligatariuszy po naruszeniu kowenantówSpółka chce, aby właściciele notowanych na Catalyst obligacji ATC0821 zrzekli się prawa do postawienia długu w stan wymagalności w związku z naruszeniem wskaźnika dług netto/EBITDA. Słabe wyniki segmentu papieru w I kwartale doprowadziły do naruszenia kowenantu dług netto/EBITDA dla wartych 83,4 mln zł obligacji seri...
  • Arctic Paper zmieniło obligacyjne kowenanty

   ...x wobec 0,85x rok wcześniej. Warte 83,4 mln zł obligacje Arctic Paper wygasają ostatecznie w sierpniu 2021 r. Ich początkowa wartość to 100 mln zł, ale co pół roku papiery są amortyzowane po 8,3 proc. pierwotnego nominału. Po raz ostatni obligacjami ATC0821 handlowano 17 kwietnia. Wyceniono je wówczas na 101,39 proc. nominału.
  • Arctic Paper zwołuje zgromadzenie obligatariuszy

   ...ecni na nim inwestorzy reprezentują co najmniej 50 proc. wartości nominalnej długu. Natomiast zmiana warunków emisji w przypadku papierów znajdujących się w obrocie giełdowym wymaga jednomyślności wśród inwestorów obecnych na zgromadzeniu. Obligacje ATC0821 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,25 pkt proc. marży, a w ostatniej transakcji (sprzed dwóch tygodni), wyceniano je na 101,9 proc. nominału. Za tyle też można je obecnie nabyć od ręki, co dawałoby 4,4 proc. rentowności brutto (obliczenia nie uwzg...

  Emisje