poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

Grupa Arctic Paper miała wstępnie 271,4 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

msd | 26 lutego 2021
Przy 2-proc. spadku wyniku EBITDA skonsolidowane przepływy operacyjne producenta papieru spadły w ubiegłym roku o 38,2 proc. r/r do 211,5 mln zł. Dla obligatariuszy to już odległa historia, bo w najbliższy poniedziałek przypada – ustalony przez spółkę – przedterminowy wykup papierów ATC0821.

Według wstępnych danych, zeszłoroczne przychody grupy Arctic Paper spadły o 8,7 proc. r/r do 2,85 mld zł, z czego wypracowano 158,2 mln zł zysku operacyjnego i 103,6 mln zł zysku netto (spadek kolejno o 17,3 oraz 16,9 proc. r/r). Na poziomie cash flow operacyjnego producent papieru wykazał jednak 211,5 mln zł przepływów wobec 342,3 mln zł rok wcześniej, co wiązać należy zarówno ze słabszymi wynikami, jak i  zmianami w kapitale obrotowym. 

Miniony rok grupa kończyła z 255,6 mln zł gotówki, która pokrywała 40 proc. krótkoterminowych zobowiązań. Saldo tych ostatnich podliczono bowiem na 639 mln zł, z czego zadłużenie odsetkowe to 148,4 mln zł. Całkowite zadłużenie netto wynosiło zaś 134 mln zł i stanowiło niecałe 0,5x rocznego wyniku EBITDA. 

Aktualnie Arctic Paper pracuje nad refinansowaniem zadłużenia bankowego. Spółka chce też wrócić do wypłaty dywidendy – zarząd będzie rekomendował ZWZ uchwalenie wypłaty 0,3 zł na akcję (łącznie 20,8 mln zł) z zeszłorocznego zysku.

Przynajmniej na jakiś czas spółka rezygnuje natomiast z obligacji. Już w najbliższy poniedziałek przedterminowo wykupi warte 58,5 mln zł papiery ATC0821. Obrót nimi pozostaje zawieszony od 18 lutego.

Więcej wiadomości o Arctic Paper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje