czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Bank Millennium sprzedaje spółkę zależną

msd | 14 lutego 2023
Bank zawarł z TUnŻ Europa i TU Europa warunkową umowę sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce Millennium Financial Services, co pozwoli mu na poprawię współczynników kapitałowych.

Sprzedaży 80 proc. udziałów w spółce Millennium FS do spółek ubezpieczeniowych z grupy Talanx towarzyszyć ma też zawarcie długoterminowych umów o strategicznej współpracy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń powiązanych z kredytami oferowanymi przez Bank Millennium.

- Zawarte porozumienia Banku Millennium z Europą Ubezpieczenia wpisują się w realizację strategii Banku Millennium na lata 2022-2024, która zakłada m. in. rozwój oferty bancassurance dla klientów detalicznych. (…) Jestem pewien, że razem stworzymy istotną wartość dla klientów i obu organizacji. Wynikiem transakcji będzie także istotne wzmocnienie pozycji kapitałowej banku – powiedział Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, cytowany w komunikacie.

Bank nie ujawnia wartości transakcji. Sama ceną może zresztą podlegać jeszcze przyszłym korektom. Niemniej, sprzedaż 80 proc. udziałów w Millennium FS ma przynieść bankowi około 500 mln zł zysku brutto. 

Zamknięcie transakcji wymaga uzyskania zgody organu antymonopolowego.

Według wstępnych danych, grupa Banku Millennium zamknęła ubiegły rok z 1,02 mld zł skonsolidowanej straty, do czego przyczyniły się przede wszystkim koszty walutowych hipotek (2,02 mld zł) oraz wakacje kredytowe (1,32 mld zł). W samym IV kwartale bank zanotował pierwszy od dwóch lat kwartalnych zysk netto (249 mln zł), wyprowadzając przy tym współczynniki wypłacalności ponad regulacyjne minima. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł bowiem 14,42 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 wzrósł do 11,28 proc. 

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium. Obie kwotowane są przez sprzedających na około 82,5 proc. nominału, w obu przypadkach sięgającego jednak po 500 tys. zł, co skutecznie ogranicza dostępność tych papierów dla drobnych inwestorów.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst