środa, 29 maja 2024

Newsroom

Banki komercyjne chcą własnego systemu ochrony

msd | 08 czerwca 2022
Osiem banków komercyjnych planuje uruchomienie działającego w formie spółki akcyjnej systemu ochrony, który miałby służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników. Na początek banki mogą zasilić fundusz wkładem sięgającym prawie 3,2 mld zł.

Zarządy i rady nadzorcze ośmiu banków wyraziły zgody na złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie i uznanie nowego systemu ochrony. Początkowo wśród uczestników miałyby się znaleźć: Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank, mBank, Millennium, Pekao, PKO BP oraz Santander. Każdy z nich miałby objąć akcje spółki akcyjnej o kapitale zakładowym 1 mln zł, która byłaby jednostką zarządzającą systemem ochrony.

Docelowo w ramach jednostki zarządzającej powstać ma natomiast fundusz pomocowy, który zostałby zasilony środkami na finansowanie zadań systemu ochrony. Każdy z ośmiu banków miałby wpłacić równowartość 0,4 proc. kwoty środków objętych gwarancjami BFG, co na ten moment dawałoby prawie 3,2 mld zł. Sięgającą 872 mln zł największą wpłatę wniósłby PKO BP, a ponad 400 mln zł wpłaciłyby ING Bank, Pekao i Santander. Na mBank i Millennium przypadałoby kolejno 391 mln zł oraz 252 mln zł, a w przypadku Alior Banku i BNP Paribas składka sięgnęłaby niecałych 200 mln zł. Dla każdego z banków środki wniesione na fundusz pomocowy stanowiłyby obciążenie wyników za 2022 r.

Zasadniczym celem powołania systemu ochrony wśród wybranych banków komercyjnych ma być zapewnienie płynności i wypłacalności uczestników, a także wsparcie w przymusowej restrukturyzacji.

Samo powstanie systemu ochrony uzależnione jest od podpisania umowy, której projekt podlega zatwierdzeniu przez KNF.

„Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie systemu ochrony” – poinformowali wspólnie inicjatorzy systemu ochrony.

Możliwość zrzeszania się banków komercyjnych w systemie ochrony wprowadza tegoroczna nowelizacja ustawy o listach zastawnych, bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Aktualnie w Polsce istnieją już dwa systemy ochrony, ale w sektorze spółdzielczym przy zrzeszeniach BPS i SGB.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst