wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Banki komercyjne chcą własnego systemu ochrony

msd | 08 czerwca 2022
Osiem banków komercyjnych planuje uruchomienie działającego w formie spółki akcyjnej systemu ochrony, który miałby służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników. Na początek banki mogą zasilić fundusz wkładem sięgającym prawie 3,2 mld zł.

Zarządy i rady nadzorcze ośmiu banków wyraziły zgody na złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie i uznanie nowego systemu ochrony. Początkowo wśród uczestników miałyby się znaleźć: Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank, mBank, Millennium, Pekao, PKO BP oraz Santander. Każdy z nich miałby objąć akcje spółki akcyjnej o kapitale zakładowym 1 mln zł, która byłaby jednostką zarządzającą systemem ochrony.

Docelowo w ramach jednostki zarządzającej powstać ma natomiast fundusz pomocowy, który zostałby zasilony środkami na finansowanie zadań systemu ochrony. Każdy z ośmiu banków miałby wpłacić równowartość 0,4 proc. kwoty środków objętych gwarancjami BFG, co na ten moment dawałoby prawie 3,2 mld zł. Sięgającą 872 mln zł największą wpłatę wniósłby PKO BP, a ponad 400 mln zł wpłaciłyby ING Bank, Pekao i Santander. Na mBank i Millennium przypadałoby kolejno 391 mln zł oraz 252 mln zł, a w przypadku Alior Banku i BNP Paribas składka sięgnęłaby niecałych 200 mln zł. Dla każdego z banków środki wniesione na fundusz pomocowy stanowiłyby obciążenie wyników za 2022 r.

Zasadniczym celem powołania systemu ochrony wśród wybranych banków komercyjnych ma być zapewnienie płynności i wypłacalności uczestników, a także wsparcie w przymusowej restrukturyzacji.

Samo powstanie systemu ochrony uzależnione jest od podpisania umowy, której projekt podlega zatwierdzeniu przez KNF.

„Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie systemu ochrony” – poinformowali wspólnie inicjatorzy systemu ochrony.

Możliwość zrzeszania się banków komercyjnych w systemie ochrony wprowadza tegoroczna nowelizacja ustawy o listach zastawnych, bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Aktualnie w Polsce istnieją już dwa systemy ochrony, ale w sektorze spółdzielczym przy zrzeszeniach BPS i SGB.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej