niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

Banki wzywają Admiral Boats do spłaty zadłużenia

msd | 24 maja 2017
BGŻ BNP Paribas domaga się od spółki zwrotu 11,16 mln zł z tytułu trzech kredytów. Po swoje 1,54 mln zł rękę wyciąga także Bank Ochrony Środowiska.

Przyczyna otrzymanych wezwań nie wymaga głębszych analiz, gdyż spółka utraciła płynność i złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Ostatnia deska ratunku w postaci umowy inwestycyjnej z głównym akcjonariuszem zawiodła. Niemniej, Admiral Boats zdecydował się na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółce, w której znaleźć można osoby związane właśnie z jego głównym akcjonariuszem.

Nie dalej jak we wtorek rano, kilka dni po wynikach kwartalnych Admiral Boats, wskazywaliśmy, że majątek spółki mógłby dawać obligatariuszom szansę na odzyskanie relatywnie wysokiej części zainwestowanych środków. Tymczasem umowa dzierżawy o wartości 0,7 mln zł rocznie zapewni firmie raczej skromne wpływy względem posiadanego zadłużenia (42,8 mln zł zobowiązań na koniec I kw., w tym 35,8 mln zł zadłużenia finansowego).

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji producenta łodzi. Pochodzące z publicznej emisji memorandowej papiery ADM0917 warte są 6 mln zł. Zabezpiecza je hipoteka umowna na nieruchomościach. Po raz ostatni papierami handlowano w połowie maja po 30 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

 • Admiral Boats chce skorzystać z pre-packu

  25 stycznia 2018
  Dziewięć miesięcy po złożeniu przez producenta łodzi wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu złożono też wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa spółki w trybie przygotowanej likwidacji.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wykupił kolejnych serii obligacji

  31 października 2017
  Spółka nie spłaciła papierów dłużnych serii L i N o łącznej wartości 2,01 mln zł, co było jedynym możliwy scenariuszem, bo w kwietniu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje