środa, 23 maja 2018

Newsroom

Banki wzywają Admiral Boats do spłaty zadłużenia

msd | 24 maja 2017
BGŻ BNP Paribas domaga się od spółki zwrotu 11,16 mln zł z tytułu trzech kredytów. Po swoje 1,54 mln zł rękę wyciąga także Bank Ochrony Środowiska.

Przyczyna otrzymanych wezwań nie wymaga głębszych analiz, gdyż spółka utraciła płynność i złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Ostatnia deska ratunku w postaci umowy inwestycyjnej z głównym akcjonariuszem zawiodła. Niemniej, Admiral Boats zdecydował się na dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółce, w której znaleźć można osoby związane właśnie z jego głównym akcjonariuszem.

Nie dalej jak we wtorek rano, kilka dni po wynikach kwartalnych Admiral Boats, wskazywaliśmy, że majątek spółki mógłby dawać obligatariuszom szansę na odzyskanie relatywnie wysokiej części zainwestowanych środków. Tymczasem umowa dzierżawy o wartości 0,7 mln zł rocznie zapewni firmie raczej skromne wpływy względem posiadanego zadłużenia (42,8 mln zł zobowiązań na koniec I kw., w tym 35,8 mln zł zadłużenia finansowego).

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji producenta łodzi. Pochodzące z publicznej emisji memorandowej papiery ADM0917 warte są 6 mln zł. Zabezpiecza je hipoteka umowna na nieruchomościach. Po raz ostatni papierami handlowano w połowie maja po 30 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje