sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

BBI Development z wysokimi rezerwami i odpisami

msd | 24 marca 2020
W związku z zamiarem sprzedaży szczecińskiego projektu Małe Błonia deweloper zawiąże rezerwy i dokona odpisów w poczet 2019 r., które łącznie obniżą jego skonsolidowany wynik o 32,5 mln zł.

Wpływ rezerw i odpisów na jednostkowy wynik za ubiegły rok spółka oszacowała na 38,8 mln zł.

Na koniec września 2019 r. aktywa grupy BBI przypisane do segmentu Małych Błoni warte były 76,2 mln zł (prawie 21 proc. majątku grupy) przy blisko 84 mln zł zobowiązań.

Decydując się na tak istotne rezerwy i odpisy deweloper miał się kierować obecną sytuacją rynkową, uzyskiwanymi cenami transakcyjnymi oraz zewnętrznymi wycenami aktywów.

Pełne sprawozdanie za 2019 r. BBI opublikuje 29 kwietnia. 

W grudniu BBI poinformowało o zamiarze sprzedaży Małych Błoni. Z ówczesnych komunikatów można było wywnioskować, że płynność spółki celowej realizującej projekt pozostaje daleka od komfortowej.

Sprzedaż Małych Błoni (działek, bo BBI nie zamierza kontynuować projektu) ma przyśpieszyć przepływ środków finansowych, co z kolej – jak zapewniono – miałoby skutkować poprawą płynności i obniżeniem zadłużenia.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji BBI Development z terminami spłaty w lutym 2021 r. oraz lutym 2022 r. Krótsze z nich sprzedający wycenia na 90 proc. nominału, lecz przy braku jakichkolwiek ofert kupna.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje