czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

Benefit Systems wrócił na Catalyst

msd | 12 października 2020
Operator kart Multisport wprowadził do giełdowego obrotu dwie serie uplasowanych niedawno obligacji o łącznej wartości 100 mln zł.

Każda z debiutujących w poniedziałek emisji warta jest po 50 mln zł, lecz istotnie różnią je warunki. Papiery serii A mają 18-miesięczny okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus marżę rosnącą od 1,75 do 2,75 pkt proc. Z kolei dla obligacji serii B marża rośnie od 2,75 do 5,25 pkt proc., a termin spłaty długu ustalono na cztery lata, ale przy okresowej amortyzacji (po 20 proc. na 12 i sześć miesięcy przed ostateczną wymagalnością).

Na zabezpieczenie obu serii obligacji spółka zobowiązała się ustanowić zastawy na udziałach podmiotów zależnych, sprzęcie fitness oraz znaku towarowym „Benefit Systems”. Ponadto, na zabezpieczenie długu emitent wystawił też dwa weksle własne in blanco.

Objęcie wartych do 100 mln zł obligacji gwarantował oferujący, Haitong Bank. W istocie, trafiła do niego znakomita większość papierów serii A (48 mln zł). Dłuższe obligacje serii B objęło zaś 12 zewnętrznych inwestorów.

Formalnie spółka nie określiła celu emisji, choć wpływy z obligacji mają służyć dywersyfikacji źródeł finansowania, budowie bufora gotówkowego na wypadek drugiej fali „lockdown’u” oraz finansowaniu rozwoju na rynkach zagranicznych.

W poniedziałek do godz. 10.40 nie zawarto żadnych transakcji debiutującymi papierami BFT0422 i BFT1024. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

W przeszłości na Catalyst notowane były dwie serie papierów dłużnych spółki. Za spłacone w 2018 i 2019 r. trzyletnie obligacje serii A i B płaciła ona kolejno 1,35 oraz 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Dług ten nie był zabezpieczony.

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje