niedziela, 18 listopada 2018

Newsroom

Benefit Systems wyda do 51 mln zł na skup akcji

msd | 12 września 2018
Operator kart MultiSport proponuje akcjonariuszom skup do 46,4 tys. własnych akcji po cenie 1,1 tys. zł za sztukę. Rozliczenie transakcji nastąpi jeszcze we wrześniu.

Skup akcji zostanie przeprowadzony kilka miesięcy po tym, jak Benefit Systems na potrzeby sfinansowania dalszego rozwoju sprzedało własne akcje, a dodatkowo wyemitowało też nowe. Przeprowadzone w maju obie operacje przyniosły spółce 289,8 mln zł wpływów, z czego na koniec I półrocza znaczna część wciąż pozostawała na rachunkach grupy. 

Na koniec czerwca grupa Benefit Systems miała 232 mln zł gotówki, której poziom przekraczał wówczas wartość zobowiązań odsetkowych (201,7 mln zł). Posiadane wówczas środki pieniężne stanowiły też 70 proc. wszystkich krótkoterminowych zobowiązań, na podstawie czego można było mówić o wyraźnej nadpłynności (średni poziom tego wskaźnika z poprzednich czterech lat to 23 proc.). 

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Benefit Systems. Warte 70 mln zł papiery wygasają w czerwcu przyszłego roku. Po raz ostatni handlowano nimi tydzień temu po 103 proc. nominału. Przy krótkim terminie spłaty i oprocentowaniu obligacji (WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc.) oznacza to ujemną rentowość brutto i netto.

W giełdowym obrocie znaleźć można także obligacje Benefit Partners, spółki stowarzyszonej, która wspiera działalność Benefit Systems w segmencie fitness.

 • Benefit Systems z niewielkim długiem netto

  07 listopada 2018
  W kasie grupy ubyło 49 mln zł i w efekcie środki pieniężne – wciąż wysokie po ostatniej emisji akcji – nie pokrywały już całości zobowiązań finansowych. Natomiast wskaźnik płynności gotówkowej utrzymał się na ponadprzeciętnym poziomie.
  czytaj więcej
 • Benefit Partners podwoił zobowiązania w I półroczu

  28 września 2018
  W sześć miesięcy wartość zobowiązań spółki wzrosła z 40,5 mln zł do 81,2 mln zł. Z powodu wzrostu kosztów obsługi zadłużenia miała jednak stratę. Pomimo dokapitalizowania jej kapitały własne spadły więc do niskich 2,5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Grupa Benefit Systems bez długu netto

  27 sierpnia 2018
  Operator kart MultiSport miał na koniec czerwca więcej środków pieniężnych niż zobowiązań finansowych. To najpewniej stan przejściowy, bo wysokie zasoby gotówkowe pochodziły ze sprzedaży własnych oraz emisji nowych akcji, które mają sfinansować dalszy rozwój, także zagraniczny.
  czytaj więcej
 • Najbardziej i najmniej zadłużeni emitenci obligacji na Catalyst

  29 czerwca 2018
  Nie zawsze brak zadłużenia netto jest wskazówką świadczącą o dobrej kondycji firmy, podobnie jak wskaźniki znacznie odbiegające od przeciętnej muszą oznaczać wyższe ryzyko inwestycji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • PCC Exol nieco poprawił wyniki

  16 listopada 2018
  Od początku zysk netto chemicznej grupy rośnie 8,2 proc. r/r do 16,4 mln zł. Gorzej wypadają jednak przepływy operacyjne, a krótkoterminowe zobowiązania wciąż pozostają na podwyższonym poziomie.
  czytaj więcej
 • Best znacznie obniżył zlewarowanie

  16 listopada 2018
  Windykacyjna grupa przeszło podwoiła poziom gotówki w III kwartale, co pozwoliło obniżyć dług netto i zażegnać ryzyko naruszenia kowenantu obligacji BST0820. Wyraźnie spadło też zadłużenie względem kapitałów, choć po części to efekt księgowego zabiegu.
  czytaj więcej
 • OT Logistics ma zgodę na ustanowienie zabezpieczeń dla nowego zadłużenia

  12 września 2018
  Akcjonariusze spółki na wznowionym po przerwie NWZ zgodzili się na ustanowienie przez spółkę zabezpieczeń dla kredytów i obligacji wartych łącznie do 360 mln zł.
  czytaj więcej
 • Spadek jakości kredytów w Hexa Banku

  11 września 2018
  Bank Spółdzielczy w Piątnicy zwiększył udział kredytów zagrożonych z 5,74 proc. w grudniu do 7,52 proc. na koniec czerwca. Wskaźnik ten faktycznie miał rosnąć, ale zgodnie z planami banku znacznie wolniej, bo do 6,53 proc.
  czytaj więcej

Emisje