czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Best miał najniższe spłaty od dwóch lat

msd | 15 kwietnia 2019
Windykator zanotował 67 mln zł spłat w I kwartale, w tym 58,4 mln zł spłat przynależnych grupie. W minionym kwartale Best nie zainwestował ani złotówki w nowe wierzytelności.

Odnotowane w I kwartale 58,4 mln zł spłat przynależnych grupie Best to wynik po 6 proc. gorszy niż kwartał wcześniej i rok temu. Po raz ostatni dłużnicy wpłacili windykatorowi mniej (50,7 mln zł) przed dwoma laty, w I kwartale 2017 r. Sam Best przekonuje, że „notuje stabilne spłaty z portfeli wierzytelności mimo braku nowych inwestycji”.

W istocie, windykator nie kupił poniósł w I kwartale żadnych nakładów na nowe wierzytelności. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przed rokiem, także w I kwartale. Później, w trzech kolejnych kwartałach 2018 r., Best zainwestował skromne 81,1 mln zł. Tego, jak będzie tym razem, spółka nie komentuje, choć zaznacza, że liczy na obniżenie cen.

– Nadal ostrożnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli wierzytelności. W naszej ocenie jesteśmy obecnie w wysokim punkcie cyklu koniunkturalnego i sądzimy, że wkrótce ceny transakcyjne powinny się unormować. Do tego czasu ograniczamy zakupy, co oznacza, że od kliku kwartałów pracujemy niemal na takim samym portfelu wierzytelności. Biorąc to pod uwagę, pierwszy kwartał tego roku zakończyliśmy z satysfakcjonującym poziomem spłat – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym. – Decyzjom o nowych inwestycjach nie sprzyjają też nieustanne zmiany w przepisach. Na początku roku weszły w życie ustawy o egzekucji komorniczej i opłatach, co sprawiło, że pierwsze miesiące tego roku zarówno my, jak i komornicy, poświęciliśmy na dostosowanie się do nowych regulacji. Myślę, że w kolejnych kwartałach obsługa spraw na etapie komorniczym będzie przebiegała już płynnie – dodał także.

W marcu Best wykupił obligacje o wartości 35 mln zł, co także mogło zaważyć na decyzji o wstrzymaniu nowych inwestycji. Był to jedyny wykup papierów dłużnych, który przypadał windykatorowi na ten rok.

Na koniec marca wartość księgowa portfela wierzytelności wynosiła 1,03 mld zł, w tym 948,1 mln zł przypisanych było grupie Best. 

Tuż przed weekendem windykator przesunął termin publikacji sprawozdania finansowego z 15 na 30 kwietnia. Poinformował też o przeszacowaniu wartości wierzytelności o 26,2 mln zł w dół, co obciąży wynik netto grupy za 2018 r.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do 2022 r. Najdłuższe z nich wyceniane są z 7,2-7,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje