wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Best ogłosił wezwanie na akcje Kredyt Inkaso

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 lipca 2017
Spółka posiadająca 32,99 proc. udziału w kapitale zakładowym Kredyt Inakso wezwała do sprzedaży 4,27 mln akcji stanowiących 33,01 proc. udziału w kapitale.

Wezwanie Bestu kierowane jest w zasadzie do funduszu Waterland, który w sierpniu ubiegłego roku nabył w wezwaniu 7,91 mln akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 61,16 proc. udziału w kapitale. Od tego czasu Best, który wcześniej wszedł w konflikt z zarządem Kredyt Inkaso, deklarował gotowość do podjęcia rozmów z nowym inwestorem. I taki też cel przyświecać ma ogłoszonemu wezwaniu.

- Chodzi o zaproszenie funduszu Waterland do rozmów w sprawie inwestycji w Kredyt Inkaso – powiedział Tomasz Cierkowski z relacji inwestorskich Best podczas rozmowy z Obligacje.pl – Minął rok od inwestycji funduszu w Kredyt Inkaso i chcielibyśmy mu wskazać, że spółka nie rozwija się w takim tempie, jakim by mogła razem z Bestem – dodał.

W wyniku wezwania Best chciał przejąć kontrolę operacyjną nad Kredyt Inkaso, co – w opinii wzywającego – pozwoliłoby na poprawę efektywności w spółce. Docelowo miałoby prowadzić do wejścia do pierwszej piątki największych podmiotów zarządzania wierzytelnościami w Europie.

- W Best niedawno zakończyliśmy proces wewnętrznej konsolidacji spółki, wdrożyliśmy nowoczesny system IT i jesteśmy kompleksowo przygotowani do szybkiej ekspansji. Jej częścią może być przejęcie odpowiedzialności za działalność operacyjną oraz rozwój Kredyt Inkaso. Dlatego właśnie teraz zapraszamy akcjonariuszy Kredyt Inkaso do sprzedaży akcji oraz rozmów na ten temat – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym. – Jesteśmy przekonani, że wspólny rozwój Best, a przede wszystkim Kredyt Inkaso byłby znacznie szybszy i  już w najbliższych kwartałach przyniósłby dużo wyższą wartość dla akcjonariuszy obu spółek. Dla dobra Kredyt Inkaso akcjonariusze powinni się porozumieć, aby razem tworzyć wartość – wskazał także.

Wezwanie na akcje Kredyt Inkaso dojdzie do skutku, gdy inwestorzy – w praktyce fundusz Waterland – sprzedadzą przynajmniej 3,49 mln walorów, pozwalających Bestowi zwiększyć zaangażowanie w kapitale KI do 60 proc. Best chce wyłożyć więc w wezwaniu od 76,8 mln zł do 93,9 mln zł.

Proponowana w wezwaniu cena to 22 zł za akcję wobec 25 zł, które przed rokiem płacił Waterland. Sam Best w 2015 r. nabył akcje (32,99 proc.) po 40 zł za sztukę, co sprawiło, że w ubiegłym roku odpisy na inwestycję w KI sięgnęły w sumie 64,6 mln zł.

Decyzja funduszu Waterland powinna być znana najpóźniej do połowy sierpnia, wtedy bowiem upływa termin składania zapisów w wezwaniu.

W obrocie na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji Bestu i pięć serii obligacji Kredyt Inkaso. Tylko pierwsza ze spółek oferowała dług do szerokiego grona inwestorów detalicznych. Rentowności jej najdłuższych papierów, z terminami spłaty w latach 2020-2022, sięgają do 5,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje