niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Best przeprowadził emisję obligacji o wartości 20 mln zł

msd | 20 lutego 2024
W ramach bilateralnej oferty windykacyjna spółka uplasowała czteroletnie papiery dłużne, które trafiły do inwestorów kwalifikowanych.

Oprocentowanie czteroletniego długu ustalono na WIBOR 3M plus 4,9 pkt proc. marży, wynika z informacji przekazanych nam przez Best. Ponadto, papiery zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 99,7 proc. wartości nominalnej.

Spółka nie ujawnia, kto objął nowy dług. Natomiast warto odnotować, że w poprzedni czwartek Best wykupił warte 20 mln zł obligacje, które znajdowały się w funduszach zarządzanych przez Quercus TFI.

Wcześniej w listopadzie Best uplasował wśród instytucji trzyletnie obligacje o wartości 70 mln zł, oferując za nie WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży. To tyle, co w trzech ostatnich ofertach publicznych dla inwestorów indywidualnych, które jednak charakteryzowały się dłuższym tenorem (cztery i pół roku oraz cztery lata i trzy kwartały). 

Na początku listopada zeszłego roku Bestowi wygasł prospekt emisyjny dla programu publicznych emisji. W ubiegłym tygodniu windykator przyjął jednak nowy program o wartości 250 mln zł, dla którego potrzebuje jeszcze zatwierdzenia prospektu przez KNF (niezależnie od tego, spółka ma też otwarty program bezprospketowych emisji dla instytucji).

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu. Pochodzące z zeszłorocznych emisji detaliczne papiery BST0128, BST0228 oraz BST0728 (wszystkie z 5-proc. marżą) kwotowane są przez sprzedających pomiędzy 101,54 a 102,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje