środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Best zaciąga 50 mln zł kredytu

msd | 06 września 2022
Kontrolowane przez windykatora fundusze sekurytyzacyjne zawarły z Santander Bankiem Polska umowę o sześcioletni kredyt rewolwingowy do 50 mln zł.

Pozyskane środki windykacyjna grupa zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności. 

Zabezpieczeniem kredytu zaciąganego przez trzy należące do Bestu mają być między innymi zastawy na rachunkach bankowych kredytobiorców, zastawy na wierzytelnościach oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym także od spółki, która występuje w roli poręczyciela. Samo oprocentowanie pożyczanych środków nie odbiega zaś od warunków rynkowych, zapewnia windykator.

Kolejna umowa kredytowa Best jeszcze mocniej zarysuje zmiany w strukturze finansowania windykacyjnej grupy. Na koniec marca miała ona bowiem 421,6 mln zł zadłużenia odsetkowego (dług netto to 362,3 mln zł, tj. 0,66x kapitałów własnych), z czego na kredyty przypadało 205,2 mln zł, a obligacje 176 mln zł. Saldo tych ostatnich szybko jednak maleje – w czerwcu Best spłacił papiery warte 60 mln zł, a lada dzień czeka go też wykup serii za 55,8 mln zł. Windykatorowi pozostanie więc już tyko 61 mln zł obligacyjnego zadłużenia do spłaty w latach 2024-2027.

Aktualnie Best czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 250 mln zł. Przed kilkoma miesiącami zarząd windykatora wskazywał, że liczy na możliwość powrotu na rynek z ofertą nowego długu pod koniec III kwartału. 

Na Catalyst pozostaje pięć serii obligacji Bestu (wygasające 14 września papiery wycofano już z obrotu). Pochodzące z ostatnich ofert publicznych najdłuższe serie BST1026 i BST0327 (kolejno 4,2 i 4,0 pkt proc. marży) kwotowane są przez sprzedających na 101,89 i 101,45 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Obligacyjni inwestorzy mają w czym wybierać

  06 grudnia 2022
  Na rynku pierwotnym trwają adresowane do indywidualnych inwestorów oferty papierów dłużnych Bestu i Develii, a w najbliższą środę wystartuje też emisja Kruka.
  czytaj więcej
 • Best podniósł marżę w nowej emisji publicznej

  30 listopada 2022
  Od 2 do 16 grudnia potrwają zapisy w wartej 20 mln zł publicznej emisji obligacji Bestu adresowanej do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektu emisyjnego. Oferowana marża wynosi 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M wobec 4,0 pkt w emisji z poprzedniej emisji z I kwartału.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: W kierunku linii trendu

  25 listopada 2022
  Rentowność naszych dziesięciolatek spadła do 6,6 proc. w czwartek i z tej wysokości 9 proc. osiągnięte przed miesiącem może wyglądać tylko na zły sen, który minął i już nie wróci. Jest na to pewna szansa w średnim terminie.
  czytaj więcej
 • Best przygotowuje się na możliwe spowolnienie spłat

  22 listopada 2022
  Windykator zakończył III kwartał ze spłatami powyżej budżetu i mnóstwem miejsca w bilansie na nowe finansowanie. Lada moment może wyjść na rynek z nową emisją obligacji. W przyszłym roku chce być natomiast przygotowany na ewentualne osłabienie kondycji finansowej dłużników.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst