środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Bezprecedensowa nadpłynność Krakowskiego BS

msd | 17 maja 2022
Na koniec ubiegłego roku już prawie 56 proc. aktywów największego banku spółdzielczego stanowiły papiery dłużne. Wysoka płynność stała w kontrze do bardzo niskiej jakości portfela kredytowego i dość przeciętnej sytuacji kapitałowej. Bank ma apetyt na zwiększenie udziału portfela kredytowego w sumie bilansowej, ale potrzebuje do tego obudowy funduszy własnych.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Krakowski Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst