środa, 29 maja 2024

Newsroom

Krakowski BS miał 88 mln zł zysku brutto w 2022 r.

msd | 23 stycznia 2023
Zeszłoroczny wynik brutto Krakowskiego Banku Spółdzielczego zanotował czterokrotny wzrost, wynika ze wstępnych informacji.

Według jeszcze niezaudytowanych danych finansowych, bank miał 87,8 mln zł zysku brutto w 2022 r. wobec 21,5 mln zł rok wcześniej. Na razie pozostaje się domyślać, że to zasługa wysokich stóp procentowych, ponieważ resztę informacji KBS przekaże w rocznym sprawozdaniu finansowym, którego publikację zaplanowano na 31 maja.

Właśnie dzięki podwojeniu wyniku odsetkowego po sześciu miesiącach ubiegłego roku bank wykazywał 38,2 mln zł zysku brutto i 31,6 mln zł zysku netto (odpowiednio 20 mln zł i 18,9 mln zł rok wcześniej). Legitymował się on wówczas bardzo wysoką płynnością (LCR ponad 500 proc.) i poprawą współczynnika wypłacalności (do 15,09 proc.), ale przy bardzo wysokim udziale kredytów zagrożonych (34,2 proc.).

Na Catalyst pozostaje jedna seria podporządkowanych obligacji Krakowskiego BS z terminem wykupu we wrześniu tego roku. W poniedziałek po południu jest ona wyceniana na 95 proc. wartości nominalnej, znajdując się w pobliżu kilkuletnich maksimów. 

Więcej wiadomości o Krakowski Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst