niedziela, 26 września 2021

Newsroom

BGK sprzedał covidowe obligacje za 6,2 mld zł

msd | 10 marca 2021
Na środowym przetargu Bank Gospodarstwa Krajowego uplasował papiery FPC0328, FPC0733 oraz FPC1140 o łącznej wartości 5,55 mld zł, a kolejne 671 mln zł przydzielił w ramach popołudniowej sprzedaży dodatkowej.

Znakomita większość z uplasowanych obligacji o wartości 6,22 mld zł to nowa siedmioletnia seria FPC0328 o wartości 5,68 mld zł (w ramach podstawowego przetargu sprzedano 5,23 mld zł przy 6,84 mld zł popytu). To papiery oprocentowane na 1,75 proc. rocznie, lecz uplasowane przy 1,825 proc. rentowności, co daje około 0,59 proc. premii do papierów skarbowych o podobnych okresie spłaty (WS0428). 

Na środowym przetargu i sprzedaży dodatkowe BGK uplasował także papiery FPC0733 za 325 mln zł oraz FPC1140 za 209 mln zł. Po rozliczeniu emisji ich łączna wartość wzrośnie kolejno do 5,1 mld zł oraz 3,48 mld zł.

Do tej pory BGK uplasował łącznie 106,97 mld zł obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z czego około jednej trzeciej 34,71 mld zł) skupił już Narodowy Bank Centralny.

Covdiowe obligacje BGK, obok zwykłych papierów banku oraz tzw. obligacji drogowych, notowane są na GPW. Większość handlu nimi odbywa się jednak w obrocie pozagiełdowym. 

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Catalyst