wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

BGK wyemitował obligacje na 1,85 mld zł

msd | 29 października 2019
Bank Gospodarstwa Krajowego wypuścił czteroletnie papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 0,4 pkt proc. marży.

Wartej 1,85 mld zł emisji agencja Fitch przyznała długoterminowy rating A- w walucie krajowej. Natomiast na krajowej skali nadany obligacjom rating to AAA (pol).

Cel emisji długu BGK nie został określony.

W najbliższych dniach papiery powinny trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest osiem starszych emisji BGK.

Przez samą Giełdę, a częściowo także i przez rynek, obligacje BGK traktowane są podobnie do długu skarbowego. BGK jest bowiem państwowym bankiem rozwoju.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje