czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Bliżej do pierwszych spłat dla obligatariuszy Fast Finance

msd | 23 października 2019
Administrator zastawu papierów FFI0121 wzywa obligatariuszy do kontaktu, czego efektem ma być rozpoczęcie częściowego rozliczenia wymagalnego długu.

Jak na to, że obligacje serii M są zarejestrowane w KDPW, przed obligatariuszami postawiono stosunkowo wysokie wymagania. Jacek Rajewicz, administrator zabezpieczenia, chce bowiem, żeby właściciele papierów FFI0121 przedstawili mu „dowód posiadania obligacji”, czyli najpewniej świadectwo depozytowe. Ponadto, administrator żąda też niezwłocznego przesłania pisemnego oświadczenia o aktualnym numerze rachunku, na który trafić mają środki z częściowej spłaty obligacji. Dodatkowo oświadczenie to ma być opatrzone podpisem, który poświadczono notarialnie.

Jak podano, rozpoczęcie przekazywania środków do obligatariuszy nastąpi w ciągu pięciu dniu od wpływu dokumentów do administratora. Termin ten ma być liczony z osobna dla każdego inwestora.

Warto choćby przypomnieć, że w podobnym przypadku, gdzie doszło do przejęcia zabezpieczenia długu, obligatariusze spółki Property Lease Fund są systematycznie spłacani przez administratora za pośrednictwem KDPW – bez potrzeby przedstawiania świadectw depozytowych, czy składania dodatkowych oświadczeń.

Do przejęcia wierzytelności będących zabezpieczeniem obligacji FFI0121 doszło jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Trzy miesiące później administrator zawarł z Fast Finance umowę o serwisowanie tych wierzytelności, za co spółka ma pobierać – relatywnie wysokie – 35 proc. prowizji naliczanej z odzyskanych kwot. 

Sam administrator pierwsze pieniądze z zabezpieczenia otrzymał w maju. Wciąż jednak nie trafiły one do właścicieli obligacji.

Wartość papierów FFI0121 to 4,7 mln zł. Aktualnie obrót nimi pozostaje zawieszony z powodu nieprzekazania sprawozdania finansowego.

Od stycznia tego roku Fast Finance znajduje się w postępowaniu układowym, ale obligacje FFI0121 są z niego wyłączone, właśnie w związku z zamiarem rozliczenia długu z przedmiotu zabezpieczenia.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje