sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Bocian ponownie nabył część własnych obligacji

msd | 30 sierpnia 2023
Everest Capital, spółka pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia obligacje EVC0624 o wartości 1 mln zł.

W wyniku przeprowadzonej transakcji nominalna wartość zadłużenia wynikająca z obligacji EVC0624 zmaleje do 9 mln zł. To zresztą kolejna tego typu operacja, ponieważ na początku sierpnia Bocian skupił dług tej samej serii za 2 mln zł.

Co prawda obligacje EVC0624 znajdują się na Catalyst, ale do żadnego handlu nimi nie dochodzi, ponieważ całość emisji znajduje się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI, które niedawno wyraziły zgodę na przesunięcie terminu spłaty z 18 września tego roku do 25 czerwca przyszłego roku.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst