niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

Bocian pracuje nad przedłużeniem limitu finansowania

msd | 15 lutego 2021
Firma pożyczkowa przesunęła dostępność wartego 40 mln zł kredytu o trzy tygodnie, ale – jak przekonuje – ma szansę przedłużyć jego ważność o kolejne dwa lata.

Everest Finanse zawarł z Santander Bankiem techniczny aneks o przedłużeniu kredytu w rachunku bieżącym z 14 lutego do 5 marca tego roku przy utrzymaniu limitu finansowania na poziomie 40 mln zł. Równocześnie spółka miała otrzymać z banku informacje o pozytywnej decyzji kredytowej umożliwiającej wydłużenie terminu spłaty kredytu do marca 2023 r. 

„Everest Finanse podejmie wszelkie niezbędne czynności celem możliwie szybkiego zawarcia z bankiem aneksu odzwierciedlającego decyzję komitetu kredytowego banku” – poinformował Everest Capital, notowana na Catalyst spółka celowa z pożyczkowej grupy.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji wyemitowanych przez Everest Capital, z czego dwie wygasać będą w tym roku. W czerwcu spółka musi spłacić wartą 18,5 mln zł serię EVC0621, zaś trzy miesiące później przypadać będzie wykup papierów EVC0921 na 21,7 mln zł.

Do giełdowego handlu długiem Everestu niemal nie dochodzi, a oferty jego kupna i sprzedaży pojawiają się arkuszu tylko sporadycznie. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje