czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Bocian przesunął termin wykupu obligacji

msd | 28 lipca 2023
Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla firmy pożyczkowej, porozumiała się z funduszami wierzycielami, aby przesunąć wykup papierów EVC0923 do czerwca przyszłego roku.

Na mocy zawartych porozumień termin spłaty wartych 12 mln zł obligacji został przesunięty z 18 września tego roku na 25 czerwca przyszłego roku. Ponadto, zmianie uległy też warunki emisji w zakresie zabezpieczeń oraz kowenantów.

Co prawda papiery EVC0923 znajdują się na rynku Catalyst, ale do żadnych transakcji nimi nie dochodzi. Całość emisji pozostaje bowiem w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst