piątek, 18 września 2020

Newsroom

Bocian przyspieszył wykup obligacji o siedem tygodni

msd | 12 lutego 2020
Everest Capital, spółka z pożyczkowej grupy działającej pod marką Bocian, przedterminowo spłaciła nienotowane na Catalyst obligacje serii G o wartości 3 mln zł.

Zgodnie ze zmienionymi w ubiegłym roku warunkami emisji, przedterminowo spłacone papiery serii G miały wygasać 30 marca tego roku. 

Obligacje te spółka wyemitowała jeszcze w październiku 2015 r. Początkowo warte były one 20 mln zł i miały wygasać w kwietniu 2019 r. W międzyczasie Everest przeprowadził kilka częściowych przedterminowych wykupów (ostatni w listopadzie ub.r.) oraz przesunął termin spłaty długu.

W kwietniu tego roku firma pożyczkowa musi też spłacić warte 20 mln zł obligacje serii J, również nienotowane na GPW. 

Na Catalyst znajdują się natomiast trzy inne serie długu Everestu z terminami spłaty od czerwca 2021 r. do sierpnia 2022 r. Do transakcji nimi dochodzi jednak tylko sporadycznie. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje