sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Bocian zaciągnął pożyczkę w jenach

msd | 11 października 2022
Kontrolowana przez Everest Finanse spółka zawarła umowę pożyczki do 2 mld JPY, co odpowiada około 69 mln zł.

Cypryjska spółka Orentano Ltd, w której 100 proc. udziałów posiada Everest Finanse, zawarła umowę niezabezpieczonej pożyczki z japońską instytucją finansową, działającą poprzez swoją estońską spółkę-córkę. Wartość umowy ustalono na 2 mld JPY (ok. 69 mln zł), a wypłata pożyczki ma następować w transzach. 

Pozyskane środki mają trafić na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Everestu, a termin spłaty długu ustalono na 29 grudnia 2023 r., ale z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy. 

Spółka nie ujawnia wysokości oprocentowania. Nie informuje też o ewentualnym zabezpieczeniu przed ryzykiem walutowym. Tymczasem w Japonii nadal obowiązują ujemne stopy procentowe, a sam jen – podobnie do złotego – wykazuje się dużą słabością wobec dolara.

Na Catalyst pozostaje już tylko jedna seria obligacji wyemitowanych przez spółkę celową Everest Capital, za które poręcza właśnie Everest Finanse. Wartymi 12 mln zł papierami EVC0923 nie dochodzi jednak do transakcji, ponieważ całość emisji znajduje się w portfelach funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Delewarowanie Bociana

  13 marca 2023
  Firma pożyczkowa spodziewa się trwałego spadku przychodów z opłat pozaodsetkowych. W nowe rynkowe realia wchodzi natomiast najmniej zadłużona od połowy 2020 r.
  czytaj więcej
 • Bocian rozkłada wykup na raty

  06 lutego 2023
  Dwie trzecie nienotowanych obligacji o wartości 15 mln zł, które miały wygasać 13 lutego, firma pożyczkowa wykupi ratalnie w najbliższych tygodniach, a spłatę pozostałości przesunęła o rok.
  czytaj więcej
 • Bocian wyraźnie poprawił obligacyjny wskaźnik zadłużenia

  12 grudnia 2022
  Osiągnięte w III kwartale zyski zapewniły firmie pożyczkowej wzrost finansowania kapitałem własnym do najwyższego poziomu od dwóch lat. Perspektywy na przyszłość nie rysują się jednak różowo, ponieważ wejście w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej odciśnie piętno na przychodach.
  czytaj więcej
 • Bocian odkupił część własnych obligacji

  19 września 2022
  Everest Capital, spółka celowa z pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 5 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst