wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Bocian zaciągnął pożyczkę w jenach

msd | 11 października 2022
Kontrolowana przez Everest Finanse spółka zawarła umowę pożyczki do 2 mld JPY, co odpowiada około 69 mln zł.

Cypryjska spółka Orentano Ltd, w której 100 proc. udziałów posiada Everest Finanse, zawarła umowę niezabezpieczonej pożyczki z japońską instytucją finansową, działającą poprzez swoją estońską spółkę-córkę. Wartość umowy ustalono na 2 mld JPY (ok. 69 mln zł), a wypłata pożyczki ma następować w transzach. 

Pozyskane środki mają trafić na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Everestu, a termin spłaty długu ustalono na 29 grudnia 2023 r., ale z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy. 

Spółka nie ujawnia wysokości oprocentowania. Nie informuje też o ewentualnym zabezpieczeniu przed ryzykiem walutowym. Tymczasem w Japonii nadal obowiązują ujemne stopy procentowe, a sam jen – podobnie do złotego – wykazuje się dużą słabością wobec dolara.

Na Catalyst pozostaje już tylko jedna seria obligacji wyemitowanych przez spółkę celową Everest Capital, za które poręcza właśnie Everest Finanse. Wartymi 12 mln zł papierami EVC0923 nie dochodzi jednak do transakcji, ponieważ całość emisji znajduje się w portfelach funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst