wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Braster emituje nowe akcje

msd | 07 lipca 2017
Z publicznej oferty spółka chce pozyskać od 53 do 64 mln zł wpływów netto. Niższy popyt na nowe akcje może oznaczać kolejną emisję obligacji.

W piątek Braster zobowiązał się podać do publicznej wiadomości ceną maksymalna oferowanych akcji. Na razie wiadomo, że nie będzie ona niższa niż 18,3 zł. W każdym razie intencją spółki jest pozyskać od 53 do 64 mln zł wpływów brutto, które trafiłyby na zakup nieruchomości, sfinansowanie ekspansji zagranicznej i bieżącej utrzymanie firmy, a także potencjalne akwizycje. Realizacja celów zależeć będzie od ostatecznie pozyskanej kwoty. Na tej podstawie Braster zdecydować też może o kolejnych źródłach finansowania działalności.

Jeżeli wpływy z emisji nowych akcji będą mniejsze niż 64,0 mln PLN i większe niż 53,0 mln PLN, ograniczeniu będą podlegały w pierwszej kolejności wydatki związane z przejęciami innych podmiotów i rozwojem portfela produktów. Jeżeli wpływy z emisji nowych akcji wyniosą mniej niż 53,0 mln PLN, emitent będzie musiał pozyskać dodatkowe środki pieniężne poprzez kolejną emisję akcji lub obligacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe, ograniczeniu lub przesunięciu w czasie będą podlegały wydatki związane z ekspansją na rynki zagraniczne – podano w komunikacie.

Dotychczas Braster wyemitował jedną serię obligacji. Z publicznej oferty memorandowej pozyskał 10,5 mln zł proponując inwestorom WIBOR 6M plus 5,7 pkt proc. marży za 30-miesięczny dług. Na Catalyst obligacjami BRA0519 po raz ostatni handlowano w ostatnią środę po 100 proc. nominału. Aktualnie rynek kwotuje je na 92/99,9 proc. Od ręki można zatem sięgnąć po 7,46 proc. rentowności brutto.

Zapisy na nowe akcje Brastera wśród inwestorów detalicznych ruszają w najbliższy poniedziałek i potrwają do 17 lipca. Dzień później ustalona zostanie ostateczna liczba i cena oferowanych akcji, a w dniach 19-21 lipca zapisy składać będą mogły instytucje, do których miałoby trafić około 80 proc. oferty.

Na razie Braster, po niedawnym uruchomieniu sprzedaży urządzenia do wczesnego wykrywania raka piersi, wciąż notuje stratę na sprzedaży (0,8 mln zł w I kw.) i ujemne przepływy operacyjne (-8,65 mln zł). 

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje