piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Braster wyemitował obligacje na 3,3 mln zł

msd | 25 lipca 2019
Nowo wyemitowane papiery trafiły w całości do European High Growth Opportunities Securitization Fund, inwestora, który ma dofinansować telemedyczną spółkę kwotą do 44 mln zł.

Obligacje serii B2 na 3,3 mln zł są drugą z zaplanowanych 17 transz, które zobowiązał się objąć inwestor. To 12-miesięczny dług zamienny na nowe akcje spółki.

Pierwszą serię obligacji na rzecz nowego inwestora Braster uplasował pod koniec maja. Z przydzielonych wówczas papierów na 1,5 mln zł część już zamieniono na akcje.

Szacowane maksymalnie na 44 mln zł wpływy od inwestora mają trafić na rozwój spółki oraz na spłatę obligacji serii A o wartości 10,5 mln zł, które pierwotnie miały wygasać 29 maja. Dzień wcześniej zgromadzenie obligatariuszy wyraziło jednak zgodę na przesunięcie terminu ich wykupu do 29 listopada 2020 r., przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmu okresowej amortyzacji, która rozpocznie się we wrześniu tego roku.

Podczas zgromadzenia obligatariuszy Braster zobowiązał się przywrócić obrót papierami serii A na Catalyst, lecz – jak pisaliśmy w miniony wtorek – spółka może mieć z tym problem. GPW dostrzega bowiem problem w tym, że do zmiany terminu wykupu obligacji doszło już po dniu ustalenia praw z tych obligacji.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje