czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Capital Park uplasował mniej niż połowę oferty

msd | 21 czerwca 2018
Pomimo podniesienia kuponu komercyjny deweloper pozyskał 7 mln euro wobec oferowanych w niepublicznej emisji 15 mln euro.

Uplasowane papiery dłużne serii P mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na stałe 4,3 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w emisji z grudnia ubiegłego roku oraz wcześniejszych ofertach.

Capital Park jest więc kolejnym po Ghelamco komercyjnym deweloperem, którego oferta obligacji spotkała się z niższym od oczekiwanego zainteresowaniem. Kilka dni temu Ghelamco pozyskało 9,1 mln zł z oferty do 66 mln zł.

Celem emisji obligacji jest finansowanie potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej spółki, zmiana struktury walutowej zadłużenia grupy kapitałowej spółki poprzez refinansowanie obligacji spółki zapadających w 2018 oraz 2019 roku lub/i refinansowanie zadłużenia korporacyjnego spółki – informował ponad dwa tygodnie temu Capital Park.

Deweloper na bieżąco zamienia złotowe obligacje na dług w euro. Do wykupu zostały mu jeszcze dwie serie papierów w krajowej walucie – wygasające w sierpniu tego roku obligacje na 1,9 mln zł oraz zapadające w kwietniu 2019 r. papiery na 15 mln zł. Dłuższe z nich spółka może też wcześniej wykupić, co zagwarantowała sobie w warunkach emisji.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Capital Parku, po dwie w złotych i euro. Znacznie częściej do transakcji dochodzi na papierach złotowych. Dłuższa seria CAP0419 wyceniana jest na 101,5 proc. nominału, co daje 4,32 proc. rentowości brutto, pod warunkiem tylko, że nie dojdzie do przedterminowej spłaty.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje