niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Capital Park uplasował obligacje na 15,1 mln EUR

msd | 21 grudnia 2017
Cała niepubliczna oferta papierów dłużnych komercyjnego dewelopera warta była do 25 mln EUR.

Wysokość kuponu dla trzyletnich obligacji Capital Park ustalono na stałe 4,1 proc. w skali roku wobec zapowiadanych wstępnie 4-4,2 proc. Ostatecznie oprocentowanie jest więc identyczne, jak dla dwóch poprzednich emisji długu dewelopera we wspólnej walucie.

Celem emisji obligacji jest finansowanie potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej spółki, zmiana struktury walutowej zadłużenia grupy kapitałowej poprzez refinansowanie obligacji spółki zapadających w 2018 oraz 2019 roku lub/i refinansowanie zadłużenia korporacyjnego spółki – informowano ponad dwa tygodnie temu.

Wcześniej Capital Park przeprowadził trzy emisje w euro, z czego pierwsza – pilotażowa – warta była tylko 2 mln EUR (seria ta nie trafiła na Catalyst). Dwie kolejne, notowane na Catalyst pod wspólnym kodem CAP0420, warte są natomiast 21,4 mln EUR.

W przyszłym roku zapadają trzy serie papierów dłużnych Capital Parku, wszystkie pochodzą z realizowanego w latach 2014-2015 programu publicznych emisji. Od marca do sierpnia spółka ma spłacić w sumie 46,1 mln zł. Obligacje zapadające w kwietniu 2019 r., pochodzące z dwóch emisji prywatnych (zasymilowane), warte są zaś 15 mln zł. Wszystkie z nich wyposażone są w opcję wcześniejszej spłaty.

Wszystkie znajdujące się na Catalyst papiery Capital Parku (sześć serii, w tym jedna w euro) wyceniane są w okolicach nominału. 

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje