czwartek, 14 grudnia 2017

Newsroom

Capital Park wyemituje obligacje do 25 mln euro

msd | 05 grudnia 2017
Będzie to oferta niepubliczna, co przy jej rozmiarach pozwala sądzić, że dług dewelopera będzie obejmowany przez instytucje finansowe. Wpływy z emisji mogą trafić na refinansowanie starszych obligacji.

Nowe papiery oprocentowane będą między 4 a 4,2 proc. w skali roku. Capital Park na razie nie zdradza jednak okresu spłaty długu. W dwóch poprzednich tegorocznych emisjach, notowanych na Catalyst pod wspólnym kodem CAP0420, deweloper proponował 4,1 proc. rocznie za trzyletnie obligacje.

Celem emisji obligacji jest finansowanie potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej spółki, zmiana struktury walutowej zadłużenia grupy kapitałowej poprzez refinansowanie obligacji spółki zapadających w 2018 oraz 2019 roku lub/i refinansowanie zadłużenia korporacyjnego spółki – poinformowano.

Dotychczas Capital Park przeprowadził trzy emisje w euro, z czego pierwsza – pilotażowa – warta była tylko 2 mln euro (seria ta nie trafiła na Catalyst). O planach kolejnych ofert długu we wspólnej walucie deweloper informował ponad dwa miesiące temu, gdy wskazano, że na przestrzeni roku dojść może do emisji wartych łącznie do 40 mln euro.

W przyszłym roku zapadają trzy serie papierów dłużnych Capital Parku, wszystkie pochodzą z realizowanego w latach 2014-2015 programu publicznych emisji. Od marca do sierpnia spółka ma spłacić w sumie 46,1 mln zł. Obligacje zapadające w kwietniu 2019 r., pochodzące z dwóch emisji prywatnych (zasymilowane), warte są zaś 15 mln zł. Wszystkie z nich wyposażone są w opcję wcześniejszej spłaty.

Na Catalyst papiery Capital Parku wyceniane są powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

 • Capital Park – raport kredytowy DM Michael/Ström

  04 grudnia 2017
  W III kw. spółka zrefinansowała część obligacji złotowych obligacjami w euro, co pozwoliło jej ograniczyć średnie oprocentowanie obligacji do 4,9 proc. z 6,2 proc. w pierwszym półroczu. Capital Park planuje kolejne refinansowanie na kwotę 35-40 mln euro, co powinno pozwolić obniżyć koszt długu obligacyjnego do ok. 4,1 proc.
  czytaj więcej
 • Analiza Capital Park

  27 listopada 2017
  Według ostatnich informacji, zarząd grupy Capital Park nie zamierza sprzedawać kluczowych aktywów, a chce stać się spółką dywidendową o charakterze REIT.
  czytaj więcej
 • Capital Park nieco bardziej zadłużony po III kwartale

  14 listopada 2017
  O wyższym długu netto komercyjnego dewelopera zdecydował wzrost nakładów inwestycyjnych i związany z nimi wypływ gotówki, a także wzrost kursu EUR/PLN, co negatywnie odbiło się też na kosztach finansowych w III kwartale. Niemniej, poprawa przychodów z wynajmu i aktualizacja wyceny nieruchomości pozwoliły wykazać 27,5 mln zł zysku netto.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (03.11)

  06 listopada 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 3 listopada 2017 wyniosła 3,52 pkt proc., czyli o 0,09 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje