czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Capital Park wyemituje obligacje do 25 mln euro

msd | 05 grudnia 2017
Będzie to oferta niepubliczna, co przy jej rozmiarach pozwala sądzić, że dług dewelopera będzie obejmowany przez instytucje finansowe. Wpływy z emisji mogą trafić na refinansowanie starszych obligacji.

Nowe papiery oprocentowane będą między 4 a 4,2 proc. w skali roku. Capital Park na razie nie zdradza jednak okresu spłaty długu. W dwóch poprzednich tegorocznych emisjach, notowanych na Catalyst pod wspólnym kodem CAP0420, deweloper proponował 4,1 proc. rocznie za trzyletnie obligacje.

Celem emisji obligacji jest finansowanie potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej spółki, zmiana struktury walutowej zadłużenia grupy kapitałowej poprzez refinansowanie obligacji spółki zapadających w 2018 oraz 2019 roku lub/i refinansowanie zadłużenia korporacyjnego spółki – poinformowano.

Dotychczas Capital Park przeprowadził trzy emisje w euro, z czego pierwsza – pilotażowa – warta była tylko 2 mln euro (seria ta nie trafiła na Catalyst). O planach kolejnych ofert długu we wspólnej walucie deweloper informował ponad dwa miesiące temu, gdy wskazano, że na przestrzeni roku dojść może do emisji wartych łącznie do 40 mln euro.

W przyszłym roku zapadają trzy serie papierów dłużnych Capital Parku, wszystkie pochodzą z realizowanego w latach 2014-2015 programu publicznych emisji. Od marca do sierpnia spółka ma spłacić w sumie 46,1 mln zł. Obligacje zapadające w kwietniu 2019 r., pochodzące z dwóch emisji prywatnych (zasymilowane), warte są zaś 15 mln zł. Wszystkie z nich wyposażone są w opcję wcześniejszej spłaty.

Na Catalyst papiery Capital Parku wyceniane są powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje