sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

Capital Park zapowiada nową emisję

msd | 05 czerwca 2018
Deweloper chce pozyskać do 15 mln euro z niepublicznej oferty obligacji. Warunków emisji jednak nie zdradza.

Capital Park ujawnia tylko, że nowe papiery będą mieć stały kupon. W ostatniej emisji, z grudnia ubiegłego roku, wysokość oprocentowania ustalono na 4,1 proc. w skali roku dla trzyletnich papierów. Tyle samo deweloper proponował też we wcześniejszych emisjach długu w euro.

Celem emisji obligacji jest finansowanie potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej spółki, zmiana struktury walutowej zadłużenia grupy kapitałowej spółki poprzez refinansowanie obligacji spółki zapadających w 2018 oraz 2019 roku lub/i refinansowanie zadłużenia korporacyjnego spółki – poinformował Capital Park.

Deweloper na bieżąco zamienia złotowe obligacje na dług w euro. Do wykupu zostały mu jeszcze dwie serie papierów w krajowej walucie – wygasające w sierpniu tego roku obligacje na 1,9 mln zł oraz zapadające w kwietniu 2019 r. papiery na 15 mln zł. Dłuższe z nich spółka może też wcześniej wykupić, co zagwarantowała sobie w warunkach emisji.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Capital Parku, po dwie w złotych i euro. Znacznie częściej do transakcji dochodzi na papierach złotowych. Dłuższa seria CAP0419 wyceniana jest we wtorek rano na 101,3 proc. nominału, co daje 4,69 proc. rentowości brutto, pod warunkiem tylko, że nie dojdzie do przedterminowej spłaty.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje