czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

Catalyst stał obligacjami podporządkowanymi we wrześniu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 09 października 2018
Na dziesięć serii papierów dłużnych z najwyższymi sesyjnymi obrotami we wrześniu aż sześć należało do banków, siódma zaś do PZU. Obroty na całym rynku były jednak relatywnie niskie.

Wartość sesyjnego handlu papierami dłużnymi firm wyniosła we wrześniu 109,4 mln zł i była o 14,8 proc. wyższa niż w sierpniu, który był jednak miesiącem wyjątkowo niskiej aktywności. W stosunku do ubiegłego roku sierpniowe obroty spadły o 39 proc. Były też o 25,8 proc. niższe od 12-miesięcznej średniej.

Razem z wartością zawartych transakcji spadła także ich liczba – o 6,1 proc. m/m i 11,8 proc. r/r do 4,99 tys. Przynajmniej częściowo przypisać to można niższej liczbie dni sesyjnych, których we wrześniu było 20 wobec 22 miesiąc wcześniej i 21 przed rokiem.

Co natomiast ciekawe, na 10 serii obligacji z najwyższymi obrotami we wrześniu, aż siedem to papiery podporządkowane, w tym sześciu banków komercyjnych oraz PZU. Najwyższe obroty, przekraczające 10,5 mln zł, odnotowano na obligacjach PKO BP (PKO0827). Na kolejnych miejscach wśród podporządkowanego długu instytucji finansowych znalazły się papiery PZU (PZU0727 – 7,8 mln zł), Pekao (PEO1027 – 7,2 mln zł), Banku Millennium (MIL1227 – 4,6 mln zł), Alior Banku (ALR0522 – 3,4 mln zł), Getin Noble Banku (GNB0819 – 3,1 mln zł), czy wreszcie Santander Banku (SPL0428 – 3,1 mln zł).

Wyjątkiem spoza sektora finansowego w gronie 10 serii z najwyższymi obrotami były dwie emisje Orlenu (PKN0722 – 10 mln zł oraz PKN0921 – 2,5 mln zł) oraz jedna Cyfrowego Polsatu (CPS0721 – 4,3 mln zł).

Nieprzypadkowo więc po raz pierwszy od siedmiu miesięcy udział publicznych emisji w całkowitych obrotach sesyjnych na Catalyst spadł poniżej 50 proc. Handel publicznymi korporatami wyniósł bowiem we wrześniu 50,7 mln zł – wynika z obliczeń Obligacje.pl. Aczkolwiek należy się w tym miejscu jedno zastrzeżenie, to obliczenia po wartości nominalnej, podczas gdy dane GPW o całkowitych obrotach uwzględniają rynkową cenę obligacji.

W całym trzecim kwartale sesyjne obroty firmowym długiem na Catalyst wyniosły 345,8 mln zł wobec 377 mln zł przed rokiem (spadek o 8,3 proc. r/r). Z kolei narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku handel obligacjami korporacyjnymi podliczono na 1,23 mld zł, co było kwotą o 27,3 proc. wyższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje