środa, 04 października 2023

Newsroom

Cavatina Holding otworzy sezon powakacyjnych emisji obligacji

msd | 04 września 2023
Deweloper biurowy ponownie zaproponuje od wtorku 3,5-letnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczny WIBOR. Ubiegał się będzie o 50 mln zł.

Z oferowanymi przez Cavatinę Holding warunkami inwestorzy mieli okazję już dobrze się zaznajomić podczas pięciu poprzednich emisji na podstawie prospektu, w przypadku których spółka także proponowała 3,5-letni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży (raz deweloper zaoferował też eurowe obligacje z 6-proc. marżą, ale ponad EURIBOR 6M). Podobnie jak i wcześniej, papiery zostaną zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza Cavatiny i będą one mogły podlegać wcześniejszej spłacie na żądanie spółki.

Według aktualnych stawek WIBOR, oferowane przez dewelopera papiery płaciłyby obecnie 12,47 proc. w skali roku dla pierwszego półrocznego okresu odsetkowego. Przy czym, rzeczywista wysokość pierwszego kuponu ustalona zostanie 20 września. 

Zapisy w wartej do 50 mln zł ofercie Cavatiny Holding ruszą w najbliższy wtorek i potrwają do 18 września. Trzy dni później nastąpić powinien warunkowy przydział obligacji, a dzień ich emisji i podania wyników oferty do publicznej wiadomości wyznaczono na 26 września. 

Stawiany przed inwestorami próg wejścia to 1 tys. zł. I tyle też wynosi nominał każdej obligacji. Ofertę poprowadzi Michael/Ström DM, który dodatkowo zawiązał konsorcjum dystrybucyjne składające się z DM BDM oraz Noble Securities.

Kierowana przede wszystkim do inwestorów indywidualnych oferta Cavatiny wejdzie w skład drugiego programu publicznych emisji do 150 mln zł, z którego deweloper zebrał na razie 44,3 mln zł (prospekt pozwala na plasowanie długu do końca marca przyszłego roku).

Docelowo oferowane przez Cavatinę papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest osiem starszych serii jego długu, w tym jedna w euro.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje