wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Cavatina Holding ruszyła z emisją obligacji o wartości 25 mln zł

Michał Sadrak | 12 maja 2023
Deweloper biurowy ponownie oferuje WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży za 3,5-letnie papiery dłużne, które zostaną zabezpieczone poręczeniem jego większościowego akcjonariusza.

Proponowane przez Cavatinę warunki nie odbiegają od tego, co spółka miała do zaoferowania inwestorom w czterech zeszłorocznych emisjach publicznych, przeprowadzonych na podstawie poprzedniego prospektu. Tym razem oferta prowadzona jest jednak w ramach nowego programu do 150 mln zł. KNF zatwierdziła prospekt pod koniec marca.

Na tę chwilę proponowane przez dewelopera papiery byłyby oprocentowane na 12,95 proc. w skali roku dla pierwszego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego. Rzeczywista wysokość oprocentowania zostanie jednak ustalona na bazie stawki WIBOR 6M z 30 maja. 

Podobnie jak w poprzednich emisjach, Cavatina Holding pozostawia sobie prawo do wcześniejszego wykupu długu, w tym przypadku najwcześniej po roku od emisji. Papiery ponownie zostaną zabezpieczone poręczeniem do 150 proc. udzielonym przez większościowego akcjonariusza, a obowiązujący dewelopera limit zadłużenia nadal pozostaje ten sam – dług netto nie będzie więc mógł przekroczyć 60 proc. aktywów pomniejszonych o gotówkę i wartość firmy. 

Zapisy w wartej do 25 mln zł ofercie przyjmowane są przez oferującego, Michael/Ström DM, a także konsorcjum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą DM Banku BPS, DM BDM oraz Noble Securities. Próg wejścia ustalono na 1 tys. zł, tyle bowiem wynosi nominał każdej obligacji. Inwestorzy mają czas na udział w ofercie do 26 maja. Pięć dni później miałby nastąpić warunkowy przydział długu, a dzień emisji wyznaczono na 5 czerwca. 

Oferowane papiery powinny trafić w czerwcu do obrotu na GPW, gdzie aktualnie notowanych jest sześć serii długu Cavatiny, w tym cztery pochodzące z zeszłorocznych emisji publicznych.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje