środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Cavatina Holding sprzeda biurowce za ponad 139 mln euro

msd | 14 czerwca 2022
Deweloper zawarł przedwstępną umowę sprzedaży trzech projektów stanowiących około jedną trzecią jego portfela nieruchomości inwestycyjnych.

Umowa zawarta z funduszem Lone Star obejmuje trzy projekty – wrocławski Carbon Tower, a także krakowskie Ocean Office Park A oraz Tischnera Office. Projekty wyceniono na 139,3 mln euro, tj. nieco powyżej wyceny bilansowej w księgach Cavatiny z końca marca.

– Dobrze przemyślane, korzystne dla nas transakcje, jak ta którą chcemy zawrzeć z Lone Star, są efektem naszej filozofii i modelu działania. W Grupie Cavatina mamy zgromadzone kompetencje niezbędne na każdym etapie inwestycji w nieruchomości komercyjne, co umożliwia sprzedaż aktywów w optymalnym dla nas momencie – powiedział Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny Holding, cytowany w komunikacie.

Na koniec I kwartału sprzedawane projekty warte były 631 mln zł (135,6 mln euro wg ówczesnego kursu) i stanowiły ponad 30 proc. portfela nieruchomości inwestycyjnych Cavatiny. Spółka nie ujawnia, ile gotówki uda jej się wygenerować na sprzedaży i spłacie zadłużenia finansującego budowę projektów.

Zgodnie z umową przedwstępną, finalizacja sprzedaży powinna nastąpić po spełnieniu warunków zawieszających, ale nie później niż 30 listopada tego roku.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Cavatiny Holding, a obecnie spółka jest w trakcie przyjmowania zapisów w kolejnej publicznej ofercie. Podobnie jak poprzednio, proponuje WIBOR 6M plus 6 pkt proc. za 3,5-letni dług. Pochodzące z lutowej emisji analogiczne papiery CAV0925 na rynku wtórnym kwotowane są na 100,2/100,47 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst