poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

CCC chce zmienić warunki obligacji wygasających w tym roku

msd | 23 lutego 2021
Obuwnicza spółka zwołała na 16 marca zgromadzenie obligatariuszy, podczas którego miałoby dojść zmiany warunków emisji, w tym ich postanowień kwalifikowanych. Bliższych szczegółów CCC jednak na razie nie ujawnia.

Zapowiadany przez CCC zamiar zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji sam w sobie może być pojęciem bardzo pojemnym, gdyż – zgodnie z ustawą o obligacjach – dotyczyć on może zarówno wysokości oprocentowania, czy rodzaju zabezpieczenia, ale też i terminu wykupu długu. 

- Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy jest elementem trwającego procesu prowadzącego do szeroko rozumianego refinansowania grupy. Jesteśmy zobowiązani do przekazania projektów uchwał na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem zgromadzenia, co, z dotrzymaniem stosownych terminów, uczynimy – poinformowała Obligacje.pl Marta Rzetelska, PR manager w CCC.

Póki co, obowiązujący spółkę termin spłaty wartych 210 mln zł papierów CCC0621 to 29 czerwca. 

Na początku lutego Marcin Czyczerski, prezes CCC, informował, że spółka rozpoczęła dyskusje z obligatariuszami. Jej zamiarem ma być połączenie dwóch procesów refinansowania długów – bankowych i obligacyjnych. Jeszcze w kwietniu CCC upływa bowiem termin covidowego porozumienia z bankami o utrzymaniu finansowania. 

W kwietniu ubiegłego roku CCC porozumiało się z obligatariuszami, aby ci przymknęli oko na ewentualne naruszenie kowenantów oraz zwolnili spółkę z konieczności badania wskaźnika dług netto/EBITDA do końca – przesuniętego do 31 stycznia – roku obrotowego 2020.

W zwołanym na 16 marca zgromadzeniu obligatariuszy inwestorzy nie będą mogli wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

We wtorek rano papiery CCC0621 drożeją o 0,15 pkt proc. do 99,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje