środa, 29 maja 2024

Newsroom

CCC może dostać 500 mln zł z emisji akcji

msd | 12 września 2022
Dariusz Miłek, największy akcjonariusz obuwniczej spółki, wyraził gotowość zasilenia jej kwotą do 500 mln zł w drodze emisji nowych akcji z wykluczeniem prawa poboru.

Według projektu uchwał na NWZ, które odbędzie się 28 października, kontrolowana przez Dariusza Miłka spółka Ultro miałaby objąć do 14 mln nowych akcji serii L po cenie emisyjnej równej 35,16 zł za sztukę. 

„W ocenie akcjonariusza, obecna sytuacja makroekonomiczna, rosnące ceny żywności i energii, wojna w Ukrainie i bardzo wysokie koszty obsługi długu, wywołują razem wyjątkowej skali niepewność, która jest wyzwaniem i dla konsumentów, i całego sektora handlu, w tym dla CCC SA. Powyższe czynniki przekładają się na potrzebę zapewnienia spółce źródeł dodatkowego kapitału, w tym potencjalnie w drodze emisji akcji, w celu budowy poduszki kapitałowej na wypadek przedłużonego kryzysu oraz dla możliwości kontynuacji rozwoju” – podało Ultro w uzasadnieniu do żądania zwołania NWZ.

Sama emisja zostałaby przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru, aby – jak wyjaśniono – przyspieszyć proces pozyskania dodatkowego kapitału przez CCC.

„Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji serii L na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia” – wyjaśniło CCC.

Według spółki, pozyskanie nowego finansowania dłużnego lub kapitałowego zostało „drastycznie utrudnione”. Wśród działań zmierzających do odmrożenia gotówki CCC wymienia natomiast między innymi redukcję kapitału obrotowego, zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz optymalizację planów rozwojowych. Ponadto, spółka ma też analizować możliwość uwolnienia środków z operacji leasingu zwrotnego (np. magazyny), pozyskanie finansowania dłużnego lub kapitałowego dla poszczególnych podmiotów z grupy (np. HalfPrice), czy przeprowadzenie IPO Modivo (d. eobuwie). Jak zaznaczono, działania te mogą jednak wymagać czasu lub okazać się niewystarczające, choćby ze względu na sytuację rynkową oraz aktualny poziom zadłużenia CCC.

„(…) Perspektywa dodatkowego kapitału ze strony głównego akcjonariusza jest przyjmowana zarówno przez spółkę, jak i w naszym przekonaniu również przez banki finansujące spółkę, pozytywnie” – podsumowano.

Aktualnie Ultro dysponuje akcjami dającymi mu 31,12 proc. udziału w kapitale zakładowym CCC oraz 38,32 proc. w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Poprzednim razem CCC zostało dokapitalizowane kwotą ok. 500 mln zł w maju 2020 r., zaraz po wybuchu pandemii.

Początkowo na wieść o emisji akcje CCC taniały o 4 proc. Po spadkach tych nie ma już jednak ani śladu. Trzy kwadranse po otwarciu poniedziałkowej sesji walory obuwniczej spółki zyskują prawie 4 proc. Tymczasem jej obligacje CCC0626 tanieją o 60 pb. do 91,4 proc. wartości nominalnej.  

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst