niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

CCC ubiega się o 2 mld zł kredytów

msd | 28 marca 2024
W ramach trwającego procesu refinansowania obuwnicza grupa zabiega o kredyt konsorcjalny, którego istotną część może udzielić jej Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Jak wynika z informacji podanych przez EBOR, potencjalnie może on udzielić CCC do 400 mln zł finansowania w ramach aranżowanego przez polskie banki kredytu konsorcjalnego o łącznej wartości do 2 mld zł. 

Udzielone obuwniczej grupie finansowanie byłoby powiązane z celami zrównoważonego rozwoju. Kredyt ten przydzielony zostałby CCC i jej spółkom zależny, ale z wyłączeniem Modivo, co odpowiada obowiązującemu w grupie podziałowi na osobne jednostki biznesowe.

Na koniec zakończonego w styczniu roku obrotowego 2023 r. jednostka biznesowa CCC miała 1,08 mld zł długu brutto (-35 proc. r/r). Jej dług netto wynosił wówczas 0,91 mld zł. Szykowała się ona wówczas do procesu refinansowania, który miałby wspierać obniżenie kosztów odsetkowych, jak i istotną poprawę struktury zapadalności zobowiązań.

Notowane na Catalyst obligacje CCC0626  wyceniano w środę po południu na 99,3 proc. nominału.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst