sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

CCC zmienia warunki emisji obligacji

msd | 21 czerwca 2022
Obligatariusze wartych 210 mln zł CCC0626 papierów wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian do warunków emisji, koniecznych głównie z powodu zamknięcia działalności spółki w Rosji.

Zgodnie z nową dokumentacją, spółka Obuv (d. CCC Russia) została ujęta jako tzw. podmiot wyłączony, który nie musi być uwzględniany do wyliczania wartości przychodów, wyniku EBITDA, czy sumy bilansowej grupy CCC. Konieczność wprowadzenia tej zmiany tłumaczono zamknięciem działalności obuwniczej grupy na rynku rosyjskim.

Ponadto, nowe warunki emisji obligacji CCC0626 uwzględniają także porządkową zmianę w kwestii wykluczenia papierów z obrotu na rynku hurtowym BondSpot (ewentualne wycofanie z Alternatywnego Systemu Obrotu nadal stanowiłoby naruszenie WEO).

Zmiana warunków emisji wartych 210 mln zł obligacji CCC0626 została wprowadzona przy jednomyślnym głosowaniu wszystkich obligatariuszy, którzy reprezentowali papiery dłużne o łącznej wartości 106,9 mln zł.

Obligacje CCC0626 zostały wyemitowane w 2018 r. i pierwotnie miały wygasać w połowie ubiegłego roku. W ramach całościowego refinansowania długów obuwniczej spółce udało się jednak przesunąć ich wykup do 2026 r., ale za cenę wzmocnienia zabezpieczeń i podniesienia marży z 1,3 do 4,5 pkt proc.

Rynek wycenia papiery CCC0626 na 96,6 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst