piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

CCC zobowiązane zredukować dług o 320 mln zł w 2023 r.

msd | 28 października 2022
Obuwnicza spółka przedłużyła termin spłaty wartych 250 mln zł kredytów. Zobowiązała się też wobec banków, że do 27 lutego zrefinansuje 535,7 mln zł kredytów, a docelowo zmniejszy też zadłużenie.

CCC zawarło z bankami aneks przesuwający termin spłaty 250 mln zł kredytów z 80-proc. gwarancjami BGK o dwa lata, do 27 października. Ponadto, kredytodawcy przystali też na poluzowanie kowenantów, na wzór tego, jak zmieniono je przed kilkoma dniami w warunkach emisji obligacji. Tym samym, porozumiewając się z bankami CCC wypełniło zobowiązanie złożone w poniedziałek przed obligatariuszami. 

Przedłużenie kredytu na 250 mln zł i zmiana kredytowo-obligacyjnych kowenantów bynajmniej nie dają CCC miejsca na zakończenie negocjacji z wierzycielami. Spółka właśnie zobowiązała się przed bankami, że w 2023 r. zredukuje zadłużenie finansowe o 320 mln zł (dotyczy to grupy CCC z wyłączeniem Modivo). Najpierw jednak będzie musiała zrefinansować 535,7 mln zł kredytów, na co ma czas do 27 lutego. 

„Uzgodnione zmniejszenie zadłużenia stanowi część strategii emitenta dotyczącej ograniczenia jego poziomu, w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności wysokich stóp procentowych. W tym celu emitent kontynuuje intensywne prace w ramach poprawy cyklu konwersji gotówki poprzez redukcję rotacji zapasów oraz zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych. Jednocześnie emitent optymalizuje plany inwestycyjne oraz analizuje różne możliwości pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych, nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Modivo (IPO)” – podało CCC w komunikacie.

Jak przypomina spółka, na podstawie zmian właśnie wprowadzonych do warunków emisji obligacji redukcja finansowania kredytowego będzie dawać obligatariuszom prawo do skorzystania z opcji częściowej (proporcjonalnej do kredytów) spłaty papierów CCC0626.

W miniony poniedziałek obligatariusze zgodzili się na istotne podniesienie wskaźnika dług netto/EBITDA liczonego dla grupy CCC, ale z wyłączeniem Modivo. Obowiązujący w styczniu przyszłego roku limit 4,7x wzrósł do 12,7x. W dwóch następnych kwartałach ma to być kolejno 8,5x oraz 7,3x, by później powrócić do pierwotnie zakładanych wartości (3,5-3,9x, a od października 2024 r. poniżej 3,0x). Z kolei konieczność osiągnięcia co najmniej 200 mln zł 12-miesięcznego zysku EBITDA (także z wyłączeniem Modivo) przesunięto o rok, do października 2023 r.

W piątek rano papiery CCC0626 kwotowane są na 82,0/83,25 proc. nominału (bid/ask), a poniedziałkowe porozumienie z obligatariuszami tylko symbolicznie poprawiło sentyment do długu spółki. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst