sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

CDRL skupił już ponad połowę własnych obligacji

msd | 30 września 2020
Tym razem producent odzieży dziecięcej nabył poza obrotem giełdowym papiery CDR1221 o wartości nominalnej 2,5 mln zł.

Zawarta przez CDRL transakcja warta była 2,474 mln zł, a średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 989,76 zł, wynika z komunikatu spółki. Oznacza to, że nabyła ona własne papiery przy cenie czystej rzędu 98 proc. wartości nominalnej.

Tym razem CDRL przeprowadziło skup na rynku międzybankowym.

Niecałe dwa tygodnie temu spółka w ramach transakcji pakietowej nabyła papiery CDR1221 o wartości nominalnej 2 mln zł, także płacąc za nie po 980 zł (plus narosłe odsetki).

Łącznie CDRL skupiło już ponad połowę wartej 8,9 mln zł emisji. 

Aktualnie na Catalyst sprzedający wycenia papiery CDR1221 na 99,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje