sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Comp przeprowadzi emisję refinansującą

msd | 12 lipca 2017
Spółka zamierza uplasować warte 36 mln zł obligacje. Pozyskane środki trafią na wykup serii zapadającej 28 lipca, także wartej 36 mln zł.

Okres spłaty nowych papierów wyniesie do pięciu lat, a wysokość kuponu nie została na razie upubliczniona. Dług zostanie zabezpieczony zastawem na akcjach spółki zależnej Elzab oraz zastawem na prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego.

Nowe obligacje, które będą oferowane w ramach emisji niepublicznej, trafią do obrotu na Catalyst.

Według danych Obligacje.pl, ponad jedna czwarta wygasającej za ponad dwa tygodnie serii I/2014 znajduje się w funduszach zarządzanych przez KBC TFI (stan na koniec grudnia ub.r.). Papiery znaleźć można też w funduszach zarządzanych przez Allianz TFI, BPH TFI, Noble Funds TFI oraz Opera TFI.

Obligacje serii CMP0717 notowane są wyłącznie na hurtowym rynku BondSpot. W detalicznej części Catalyst znajduje się natomiast seria CMP0620 na 50 mln zł, którą rynek wycenia z 6,38 proc. rentowności brutto (obliczenia pomijają okresową amortyzację).

W ubiegłym roku, na skutek słabych wyników, Comp musiał porozumieć się z obligatariuszami obu serii w sprawie podniesienia limitu wskaźnika dług netto/EBITDA. Spółka musiała negocjować także z bankami. Według ostatniego sprawozdania finansowego (I kw.) jeszcze nie wszyscy kredytodawcy odpowiedzieli na czasowe zawieszenie lub podniesienie dopuszczalnych limitów wskaźników zadłużenia.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

 • Indeks Rynku Obligacji (03.11)

  06 listopada 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 3 listopada 2017 wyniosła 3,52 pkt proc., czyli o 0,09 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.
  czytaj więcej
 • Razem z zyskami Compu rośnie też zadłużenie finansowe

  05 września 2017
  Technologiczna grupa poprawiła zysk operacyjny o 67,5 proc. r/r do 14 mln zł w I półroczu. Rosną też zobowiązania odsetkowe, a razem z nimi wskaźnik dług netto/EBITDA, który – za zgodą obligatariuszy – do końca tego roku może przyjmować podwyższone wartości.
  czytaj więcej
 • Comp zrefinansował obligacyjne zadłużenie

  31 lipca 2017
  Zapadające 28 lipca papiery dłużne o wartości 36 mln zł technologiczna spółka zastąpiła nową serią. Tym razem dług zabezpieczono, co wymusiło dołożenia zabezpieczenia także dla starszej emisji.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (14.07)

  17 lipca 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 14 lipca 2017 r. wyniosła 3,27 pkt proc., wobec 3,28 pkt proc. na koniec poprzedniego tygodnia. Ceny obligacji na Catalyst nadal zatem zachowują się stabilnie, zarazem pozostając na wysokich poziomach.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje