sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Comp przeprowadzi emisję refinansującą

msd | 12 lipca 2017
Spółka zamierza uplasować warte 36 mln zł obligacje. Pozyskane środki trafią na wykup serii zapadającej 28 lipca, także wartej 36 mln zł.

Okres spłaty nowych papierów wyniesie do pięciu lat, a wysokość kuponu nie została na razie upubliczniona. Dług zostanie zabezpieczony zastawem na akcjach spółki zależnej Elzab oraz zastawem na prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego.

Nowe obligacje, które będą oferowane w ramach emisji niepublicznej, trafią do obrotu na Catalyst.

Według danych Obligacje.pl, ponad jedna czwarta wygasającej za ponad dwa tygodnie serii I/2014 znajduje się w funduszach zarządzanych przez KBC TFI (stan na koniec grudnia ub.r.). Papiery znaleźć można też w funduszach zarządzanych przez Allianz TFI, BPH TFI, Noble Funds TFI oraz Opera TFI.

Obligacje serii CMP0717 notowane są wyłącznie na hurtowym rynku BondSpot. W detalicznej części Catalyst znajduje się natomiast seria CMP0620 na 50 mln zł, którą rynek wycenia z 6,38 proc. rentowności brutto (obliczenia pomijają okresową amortyzację).

W ubiegłym roku, na skutek słabych wyników, Comp musiał porozumieć się z obligatariuszami obu serii w sprawie podniesienia limitu wskaźnika dług netto/EBITDA. Spółka musiała negocjować także z bankami. Według ostatniego sprawozdania finansowego (I kw.) jeszcze nie wszyscy kredytodawcy odpowiedzieli na czasowe zawieszenie lub podniesienie dopuszczalnych limitów wskaźników zadłużenia.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje