wtorek, 13 listopada 2018

Newsroom

Comp zwiększył zabezpieczenie obligacji

msd | 05 lutego 2018
Za zgodą zgromadzenia obligatariuszy spółka dołożyła hipotekę na zabezpieczenie papierów CMP0720. Objęła nią także serię CMP0620 na potrzeby zrównania poziomu zabezpieczenia.

Dołożenie zabezpieczenia do wartych 36 mln zł papierów CMP0720 wiązać można ze spadkiem giełdowej wyceny akcji Elzabu, które stanowiły dotychczas zabezpieczenie obligacji. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie hipoteka do 150 proc. nominalnej wartości długu. Sama nieruchomość według wyceny biegłego z lipca zeszłego roku warta jest zaś 10,6 mln zł.

Razem z dołożeniem zabezpieczenia usunięto także mechanizm obligujący spółkę do badania wskaźnika zabezpieczenia, rozumianego jako relacja wartości akcji Elzabu do wartości obligacji. Za zgodę na zmianę warunków emisji obligatariusze serii I/2017 (CMP0720) otrzymają jednorazową premię w wysokości 0,5 proc.

Zwiększenie poziomu zabezpieczenia wymusiło analogiczne dołożenie hipoteki (tej samej) dla wartej 50 mln zł serii I/2015, notowanej na Catalyst pod nazwą CMP0620. Warunki jej emisji wymagają bowiem zrównania zabezpieczeń. W przeciwnym razie obligacje mogłyby stać się wymagalne.

W ostatnich miesiącach w związku ze spadkiem giełdowej wyceny akcji Elzabu Comp dwukrotnie zwiększał liczbę akcji Elzabu stanowiących zastaw obligacji CMP0720, które wyemitowano w lipcu 2017 r. na potrzeby zrefinansowania zapadającej wówczas starszej serii.

Obligacjami CMP0720 po raz ostatni handlowano 31 stycznia po 100,5 proc., co dawało wówczas 5,21 proc. rentowności brutto (bez uwzględnienia – przewidzianej w WEO – okresowej amortyzacji). W poniedziałek przed południem w niewielkiej, wartej 2 tys. zł transakcji, papiery CMP0620 wyceniono na 98,5 proc., tj. z 6,2 proc. rentowności (także bez uwzględnienia okresowej amortyzacji).

Więcej wiadomości o Comp S.A.

 • Comp obniżył wskaźniki zadłużenia

  06 września 2018
  Technologiczna grupa zmniejszyła określony w warunkach emisji obligacji kowenant dług netto/EBITDA nie tyle przez redukcję zadłużenia, co przez wyraźną poprawę wyników.
  czytaj więcej
 • Comp sprzedaje spółką zależną PayTel

  20 czerwca 2018
  Umowa zawarta ze spółką portugalskiej grypy SIBS SGPS zobowiązuje Comp do sprzedaży 100 proc. akcji PayTel za cenę co najmniej 34 mln zł, która może wzrosnąć w kolejnych latach, maksymalnie do 200 mln zł.
  czytaj więcej
 • Comp potrzebuje delewarowania w II kwartale

  29 maja 2018
  Technologiczna potrzebuje redukcji zadłużenia, jeśli nie chce w czerwcu przekroczyć określonego warunkami emisji obligacji wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x. Najlepiej jeśli poprawi też wyniki.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

  07 maja 2018
  Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Słabe wyniki Prime Car Management

  13 listopada 2018
  Leasingowa grupa miała w III kwartale niecałe 0,7 mln zł zysku netto wobec 8,3 mln zł przed rokiem. Jej zadłużenie wciąż rośnie, a do naruszenia obligacyjnego kowenantu nie doszło tylko dzięki decyzji podjętych na wrześniowym zgromadzeniu obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Bilans M.W. Trade wciąż się zwija

  13 listopada 2018
  Aktywa spółki nieprzerwanie spadają od 12 kwartałów. W ślad za nimi coraz niższe jest też jej zadłużenie. Podobnie jednak, jak i zyski. W III kwartale wynik netto spadł poniżej 1 mln zł.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (02.02)

  05 lutego 2018
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 2 lutego 2018 roku wyniosła 3,23 pkt proc., czyli o 0,12 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 0,36 pkt proc. mniej od rekordowo wysokiego poziomu na początku stycznia.
  czytaj więcej
 • Obroty publicznymi emisjami obligacji wzrosły o 28 proc. r/r w styczniu

  05 lutego 2018
  Ich wartość redakcja Obligacje.pl podliczyła na 58,1 mln zł - to o 12,6 mln zł więcej niż przed rokiem i o 8,9 mln zł więcej niż w grudniu.
  czytaj więcej

Emisje