sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Comp zwiększył zabezpieczenie obligacji

msd | 05 lutego 2018
Za zgodą zgromadzenia obligatariuszy spółka dołożyła hipotekę na zabezpieczenie papierów CMP0720. Objęła nią także serię CMP0620 na potrzeby zrównania poziomu zabezpieczenia.

Dołożenie zabezpieczenia do wartych 36 mln zł papierów CMP0720 wiązać można ze spadkiem giełdowej wyceny akcji Elzabu, które stanowiły dotychczas zabezpieczenie obligacji. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie hipoteka do 150 proc. nominalnej wartości długu. Sama nieruchomość według wyceny biegłego z lipca zeszłego roku warta jest zaś 10,6 mln zł.

Razem z dołożeniem zabezpieczenia usunięto także mechanizm obligujący spółkę do badania wskaźnika zabezpieczenia, rozumianego jako relacja wartości akcji Elzabu do wartości obligacji. Za zgodę na zmianę warunków emisji obligatariusze serii I/2017 (CMP0720) otrzymają jednorazową premię w wysokości 0,5 proc.

Zwiększenie poziomu zabezpieczenia wymusiło analogiczne dołożenie hipoteki (tej samej) dla wartej 50 mln zł serii I/2015, notowanej na Catalyst pod nazwą CMP0620. Warunki jej emisji wymagają bowiem zrównania zabezpieczeń. W przeciwnym razie obligacje mogłyby stać się wymagalne.

W ostatnich miesiącach w związku ze spadkiem giełdowej wyceny akcji Elzabu Comp dwukrotnie zwiększał liczbę akcji Elzabu stanowiących zastaw obligacji CMP0720, które wyemitowano w lipcu 2017 r. na potrzeby zrefinansowania zapadającej wówczas starszej serii.

Obligacjami CMP0720 po raz ostatni handlowano 31 stycznia po 100,5 proc., co dawało wówczas 5,21 proc. rentowności brutto (bez uwzględnienia – przewidzianej w WEO – okresowej amortyzacji). W poniedziałek przed południem w niewielkiej, wartej 2 tys. zł transakcji, papiery CMP0620 wyceniono na 98,5 proc., tj. z 6,2 proc. rentowności (także bez uwzględnienia okresowej amortyzacji).

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje