sobota, 02 lipca 2022

Newsroom

Cordia dostała zgodę UOKiK na przejęcie Polnordu

msd | 24 stycznia 2020
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, co było jedynym warunkiem zawieszającym dla zawarcia umów objęcia akcji uplasowanych w grudniu.

Zgoda urzędu antymonopolowego oznacza, że Polnord może zawrzeć z inwestorami umowy objęcia akcji, na które zapisali się w grudniu. Chodzi przede wszystkim o węgierską Cordię, która ma objąć większość z 64,85 mln nowych akcji serii T, wskutek czego jej udział w podwyższonym kapitale dewelopera przekroczy 65 proc. 

Z emisji akcji Polnord ma otrzymać 137,5 mln zł wpływów brutto, które mają na celu poprawę sytuacji płynnościowej spółki.

Cieniem na dokapitalizowaniu Polnordu kładą się jednak dwa pozwy sądowe od innych inwestorów, którzy też mieli uczestniczyć w procesie budowy księgi popytu na nowe akcje. Polnord na razie nie informuje, czy otrzymane pozwy zagrażają wykonaniu podwyższenia kapitału i wpływom gotówki na konta spółki.

Grudniowe zamknięcie emisji pozwoliło Polnordowi porozumieć się z bankami w sprawie przesunięcia terminów spłaty 90 mln zł długów. Z własnych środków deweloper spłacił natomiast trzy serie giełdowych obligacji o łącznej wartości 47,2 mln zł.

Na Catalyst pozostają jeszcze cztery serie obligacji Polnordu o łącznej wartości 43,2 mln zł i terminach spłaty do września tego roku. Najbliższy wykup czeka spółkę 27 lutego (14,7 mln zł). Papiery te wyceniane są na 99,05 proc. nominału. Trzy pozostałe serie notowane są po 98-99,4 proc.

Więcej wiadomości o Polnord S.A., Cordia Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst